För två månader sedan kom regeringen med ett åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. I dag kan vi se konsekvenserna trots att det mesta i paketet inte är genomfört.

Målet att hejda de flesta flyktingar som var på väg hit har uppnåtts. De som når Sverige under en vecka är nu mindre än en tiondel av antalet i november. Sverige har fått sitt "andrum".

► LÄS MER: Remiss om asylbegränsningar klar

Tyvärr har inte flyktingarna fått andrum. Bombningarna pågår, folkgrupper terroriseras, oppositionella och utsatta grupper förföljs. Människor drivs fortfarande på flykt. De som inte tas emot någonstans blir papperslösa, barnen blir gatubarn.

Regeringen sa att andra länder i Europa skulle ta över. Men EU-länderna har inte levt upp till dessa förhoppningar. Istället tävlar alla länder nu om att vara de mest avskräckande, med de mest förnedrande reglerna.

Det räcker nu. Sverige behöver inte mer andrum på flyktingarnas bekostnad!

Ändå har regeringen gått ut med nya höga siffror – långt över dagens antal – och i går publicerades fler lagförslag för att avskräcka asylsökande. "Vanliga" krigsflyktingar kommer bara att få stanna ett år i taget och får inte ta hit sina barn. Även för andra flyktingar inskränks rätten till familjeåterförening. Tusentals familjer förblir splittrade.

Hur kan en förälder som fått uppehållstillstånd och trodde sig ha nått trygghet vägras att få ta hit sina barn? Ska Sverige bara ta emot flyktingar som är beredda att lämna familjen i krigets helvete eller i ett miserabelt flyktingläger? Eller är avsikten att fler barn ska tas med på gummibåt över Medelhavet?

► LÄS MER: Polisen: Få brott kopplas till flyktingar

De enda som kommer att få permanent skydd är de som lyckas få arbete. Barn, gamla och sjuka drabbas. På isolerade flyktingförläggningar där arbete är en ouppnåelig dröm kommer desperation och konflikter att växa.

Barnläkare och psykologer har förklarat hur omöjligt det är att rehabilitera ett krigsskadat barn eller en tortyrskadad människa om inte patienten är trygg. Tillfälliga uppehållstillstånd och att inte få återse sin familj skapar utdraget lidande och försvårar integrationen. Det blir svårt att motivera barn och ungdomar att gå till skolan om de inte vet hur länge de får stanna.

Dessutom vill regeringen dra ner på humanitära skäl och "övriga skyddsbehövande". Detta slår mot en liten grupp, men bland dem finns till exempel barn med svåra sjukdomar och människor med personliga skyddsbehov.

Fackliga företrädare har förklarat att socialtjänstens och skolornas problem inte beror på flyktingarna utan på brister i organisationen. Många andra har berättat om hur utmaningarna kan mötas med mindre byråkrati, asylsökandes egna resurser och lokala initiativ för boende och tillsammansskap. Ekonomer har påpekat vilken ekonomisk skjuts och konkurrensfördel tillväxten kommer att innebära för Sverige.

Mer än 90 organisationer och 20 000 enskilda står bakom Folkkampanj för Asylrätt som bildades i höstas när regeringen förvarnade om de nya lagförslagen.

Den tillfälliga lag som regeringen lagt fram är bara ett förslag. Nu behöver alla goda krafter sluta upp i kampanjen och förklara för riksdagsledamöterna att förslagen är missriktade och onödiga. Det är inte för sent att besinna sig!

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd, FARR

Anita D'Orazio, vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset