​I rapporteringen om våldtäkter lägger medierna ofta stor vikt vid offret. I stället borde vi fokusera på dem som våldtar. Den stereotypa bilden av våldtäktsmannen som en "ful gubbe" stämmer inte – vem som helst kan begå en våldtäkt, skriver Emma Blomdahl och Julia Östfeldt från Föreningen Tillsammans.

”Tvåbarnsmor våldtagen av chef.” ”Kvinna blev våldtagen på krogen”. Det är så här medier vanligtvis rapporterar om våldtäkter. Fokus riktas mot den som utsatts och ytterst sällan får vi veta något om förövaren, utom möjligtvis då förövaren har utländsk härkomst eller kanske är missbrukare. Varför fokuseras det så mycket på dem som har utsatts?

Hela skulden ligger dock inte på medierna, för även när vi i allmänhet pratar om våldtäkter tenderar samtalen att fokusera på den som utsatts. Detta fokus medför en skuldbeläggning där framför allt kvinnor skall ”akta sig”, och tar upp beteenden och kläder som gör att en kan hamna i en ”riskzon” för att bli utsatt för våldtäkt. Samtidigt vet vi att det inte är de yttre attributen som ”orsakar” en våldtäkt. Orsaken till våldtäkter är förövaren. Vi är trötta på fokuseringen och skuldbeläggningen av de som utsatts, vilket vi menar gör läkandeprocessen och den eventuella rättsprocessen värre för de som utsatts.

Det är många som känner någon som utsatts för våldtäkt men ingen känner en förövare, är inte det konstigt?

Därför måste vi våga ställa frågan, vem är våldtäktspersonen? Men än viktigare, vi måste också klara av svaret - att det kan vara vem som helst.

När vi besöker skolor beskriver ungdomar ofta den stereotypa bilden av en förövare som den äcklige äldre mannen i busken. Ingen annan än han kan vara en förövare. Han är den typiske våldtäktsmannen. Denna bild leder dels till att handlingar från förövare som inte lever upp till stereotypen av en våldtäkt ofta förminskas och bortförklaras, men det medför även att preventiva åtgärder enbart riktas till vissa grupper. Dessutom innebär det att kvinnor får sitt levnadsutrymme begränsat.

Bilden av mannen i busken försvårar också för förövare själva att inse att det de gjort är brottsligt. Ytterst få våldtäktspersoner ser sig själva som sådana, för de är ju inte "mannen i busken”. Genom att vi vågar börja prata om vem förövaren är, kommer vi förstå att det kan vara vem som helst. Först då kan förövarna själva sluta slå ifrån sig och gömma sig bakom ursäkten om att de inte passar in på stereotypen. Detta tror vi på sikt kan leda till att färre brott begås då förståelsen kring vad som faktiskt utgör en våldtäkt blir tydligare och att det inte finns ”en riktig våldtäktsperson”.

Ingen föds till förövare, de skapas av samhället och de synsätt och värderingar som finns när det gäller sex och i synnerhet kvinnokroppen. Därför måste vi jobba förebyggande med ett värderings- och normarbete i hela samhället, inte bara bland vissa grupper. Det är med allt detta i åtanke som vi i dag lanserar vår nya kampanj "Min förövare”. En kampanj där vi vill sätta fokus på våldtäktspersonerna, på förövarna, och minska fokuseringen och skuldbeläggningen av de utsatta. Kampanjen vill lyfta fram och belysa att den homogena bilden av förövare som finns i dag inte bara är felaktig utan även skadlig, och leder till att det förebyggande arbetet får fel fokus. Alla ska lära sig att ett nej är ett nej, och bara ett ja betyder ja.

Emma Blomdahl och Julia Östfeldt

Grundare, Föreningen Tillsammans

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset