JOHAN NORBERG: En gång hade tecknaren Dave Berg en seriestrip i Svenska Mad, där en restauranggäst har två klagomål på en biff: För det första smakar den vidrigt. För det andra är den för liten. Den hade kunnat handla om den svenska skoldebatten. Resultaten rasar i skolan. Något är fel. Regeringen svarar med att tvinga alla elever att gå igenom denna skola ytterligare ett år. 

På många andra sätt överlastas skolan nu, när partierna tävlar om att visa handlingskraft. Ett destruktivt resultat av fallet i Pisa-undersökningen är att alla politiska krafter kräver någonting – vad som helst – vilket gör situationen för skolorna än mer kaotisk. Skolorna har på några få år utsatts för mängder av förändringar och fått nya uppdrag, kontrolluppgifter och ny administration. En del är bra, en del dåligt, men den gemensamma nämnaren är att ”det kräver oerhört mycket arbete och det blir mindre tid för själva undervisningen”, som Ulf P Lundgren, en av grundarna av Pisa-undersökningen, slår fast.

Men räkna inte med att skolorna nu ska få arbetsro, så att de lokalt kan luska ut hur de får saker att funka och avvecklar det som inte gör det. När utbildningsminister Jan Björklund nu sjösätter en skolkommission signalerar han tvärtom att fler förändringar behövs. Han vill förstatliga de kommunala skolorna och innan bläcket har torkat på de första sexornas betyg kräver han att skolorna börjar med betyg redan i fyran. 

En av Björklunds och alliansens förtjänster är att de insåg att lärarutbildningen förstördes av pedagoger som tyckte att fakta och kunskap stod i vägen för insikt och gemenskap. Vi fick, som Maciej Zaremba uttryckte det i Dagens Nyheter, lärare som genomgått mängder av småkurser som antingen var infantila eller teoretiska bortom all rimlighet. De fick däremot aldrig lära sig hur man undervisar, hur man komponerar en lektion och hur man bemöter stökiga elever. Det bidrog till att lärarledda lektioner ersattes med grupparbeten och eget letande. En elak betraktare säger till mig att den svenska skolans resultat inte kommer vända förrän de sista som utbildades på de gamla lärarhögskolorna går i pension.

Så de borgerliga förändrade lärarutbildningen. Men eftersom läraryrket fått sämre rykte under tiden ville de samtidigt lyfta lärarnas status. Hur? Genom att kräva en ”lärarlegitimation”, som visar att man har en lärarutbildning. Så förbjöd regeringen Sveriges skolor från att anställa lärare som inte genomgått en utbildning som den själv tycker är katastrofal. Så kan det gå till när man ska visa handlingskraft och skicka signaler. 

Det räcker nu. Det behövs lugn och ro i klassrummet. Lägg bort mobilen, tala med små bokstäver och porta skolpolitiker som har dålig impulskontroll.
 

+ Pionjärerna Kraftwerk. Nästa vecka gästas Stockholm av det legendariska bandet som tonsatte den moderna världen och dess teknik.

– Vinter-OS i Stockholm. Om politiker tycker att det är en given vinst att ha vinter-OS i en stad där vi har ett sånt här snötäcke kan de väl satsa sina egna besparingar innan de skinnar skattebetalarna?

LÄS MER: 
Johan Norberg crowdfundar ny bok om crowdfunding

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset