Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn driver en juristbyrå. Deras egna drivkrafter är att få bestämma över sin egen arbetssituation och att ”få bygga upp något själv, att skapa något större”.
Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn driver en juristbyrå. Deras egna drivkrafter är att få bestämma över sin egen arbetssituation och att ”få bygga upp något själv, att skapa något större”.

Vad är lockande med att vara företagare? Nu har drivkrafterna kartlagts – och de är rejält annorlunda i dag än på 80-talet då Nadja och Anuta föddes.

Drivkrafterna bland många av dagens företagare kan sammanfattas med ordet frihet, och 74 procent uppger att de känner sig stolta för att de är företagare. Den som kan säga ”jag driver eget” möts oftare med beundran än tidigare.

– På 80-talet blev många företagare snarare sedda som skurkar, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna, som med rapporten ”Det nya företagandet” beskriver förändringarna i det svenska företagandet.

– I dag anser man inte längre att man måste vara en speciell sorts människa för att bli företagare. Det handlar i dag mer om att våga.

Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn vågade. De har valt att starta en juristbyrå där deras spåkkunskaper och kulturella rötter i Irak respektive Iran tas tillvara.

– Våra bakgrunder hjälper oss att få förtroenden och skapa personligare möten. För oss är det oerhört viktigt att klienten verkligen förstår sitt ärende. 

Deras personliga drivkrafter i företagandet skiljer sig något åt:

– För min del handlar det om att vara kvinna över mitt eget liv, att få bestämma hur min arbetssituation och mitt liv ska se ut, säger Nadja Hatem.

– För mig handlar det om att få bygga upp något själv, att skapa något större, säger Anuta Sjunghamn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset