Från vänster till höger: Lyndon B. Johnson, Abraham Lincoln, Barack Obama.
Från vänster till höger: Lyndon B. Johnson, Abraham Lincoln, Barack Obama.

Den 8 november kommer USA:s nya president att väljas. Bakom dem står många tidigare presidenter som gjort reformer som kommit att bli historiska. Här är några av de största reformerna i USA:s historia, och presidenterna bakom.

The affordable care act – Barack Obama

 
The patient Protection and affordable care act, eller Obamacare som lagen ofta kallas, undertecknades av USA:s nuvarande president Barack Obama den 23 mars 2010. Lagen innebär i grunden att alla amerikanska medborgare tvingas ansluta sig till ett sjukförsäkringsprogram och att fattiga medborgare kan få bidrag för att göra det. Lagen har sedan den först föreslogs varit mycket kontroversiell, bland annat för att enskilda tvingas teckna vårdförsäkring och Donald Trump har lovat att riva upp den om han blir president.

► LÄS MER: Ken Bone: Jag bad faktiskt inte om att bli internetkändis
 
 
New Deal –  Franklin D. Roosevelt
 
New Deal är inte en reform, utan en serie reformer, som implementerades av USA:s dåvarande president Franklin D. Roosevelt mellan framför allt 1933 och 1938. Målet med reformerna var att häva den depression som USA då led av. New deal innebar bland annat införandet av en socialförsäkring, bankreform, avskaffandet av guldmyntsfot, avskaffandet av förbudet att sälja alkohol, en förstärkning av fackförbundens förhandlingsverktyg och en mer progressiv inkomstskatt. Flera reformer invalideras sedan de dömts bryta mot grundlagen, men många är fortfarande aktiva.

► LÄS MER: Hur en tecknad groda blev en av det amerikanska valets stora frågor
 
 
Great Society - Lyndon B. Johnson
 
Även the Great society var en serie reformer som infördes av dåvarande presidenten Lyndon B. Johnson. Målet var att avskaffa fattigdom och diskriminering på rasbasis i USA, och till sin hjälp hade Johnson det mest vänsterinriktade representanthuset sedan 1938. Bland annat infördes lagar som säkerställde att minoriteter kunde rösta och Civil rights-akterna 1964 och 1968 förbjöd diskriminering på rasbasis. Johnson påbörjade också sitt "kriget mot fattigdom" som bland annat innebar instiftandet av Medicaid och Medicare som gav fattiga och pensionärer vissa sjukvårdskostnader betalda. Under bara 8 år minskade andelen Afro-amerikaner med inkomster under fattigdomsgränsen från 55 procent 1960 till 27 procent 1968.

► LÄS MER: Quiz: Så skulle du ha röstat i det amerikanska presidentvalet
 
 
Införandet av kvinnlig rösträtt – Woodrow Wilson
 
Kvinnlig rösträtt infördes gradvis i USA under slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Det rörde sig då om enskilda stater som gav kvinnor rösträtt. Först den 18 augusti 1920 infördes dock fullständig kvinnlig rösträtt i alla amerikanska stater i och med att den nittonde tillägget i USA:s grundlag ratifierades. Tillägget innebär att ingen kan hindras från att få rösta på grund av sitt kön.

► LÄS MER: Hur bra är USA – egentligen?
 
 
Avskaffandet av slaveriet – Abraham Lincoln
 
Mellan 1861 och 1865 var USA drabbat av ett stort inbördeskrig mellan norra och södra USA. Efter att kriget, som hade sin grund i att 11 stater bröt sig ur USA då de inte vill avskaffa slaveriet, avslutats och slavstaterna förlorat röstades den trettonde tillägget i USA:s grundlag igenom under 1865. Tillägget innebar att slaveri avskaffades i USA. USA kom dock fortsätta vara segregerat på olika sätt även efter slaveriet avskaffades.
 
 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset