Det råder en stor sammanblandning kring vad som egentligen är skillnaden mellan att vara nyanländ och att vara asylsökande. Att vara nyanländ och att vara asylsökande är två helt olika saker, och grupperna har olika rättigheter.

I augusti skrev Metros Viralgranskaren om vilka bidrag och ersättningar en person som är nyanländ i Sverige faktiskt kan få. Många på sociala medier påstod att siffrorna gällde asylsökande i Sverige, och i mediedebatten råder det en stor förvirring i vad som faktiskt är skillnaden mellan att vara nyanländ och att vara asylsökande.

En nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun. Personen har alltså fått godkänt att vistas i Sverige och kan bosätta sig själv eller få hjälp av arbetsförmedlingen. Nyanländ är den formella termen för någon som beviljats uppehållstillstånd.

– En asylsökande är en person som ansökt om skydd och som väntar på ett beslut. Bedöms en person vara flykting eller ha andra skyddsbehov får personen ett uppehållstillstånd. Begreppet nyanlända används i olika sammanhang och det är oklart om det finns någon tydlig definition. Ibland används det för att beskriva personer som fått ett uppehållstillstånd, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkes presstjänst.

Har du beviljats uppehållstillstånd kan du ansöka om etableringsersättning om du är mellan 20-64 eller om du är 18-20 och saknar föräldrar i Sverige. Vill du få etableringsersättningen måste du på heltid delta i en etableringsplan och du kan bara få etableringsersättning i maximalt två år.  Etableringsersättning betalas ut med 308 kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Du måste då följa din etableringsplan och ogiltig frånvaro kan sänka din ersättning. Det blir totalt 6 160 kronor i månaden. Du kan också få mer pengar genom att till exempel söka etableringstillägg.

► LÄS MER: Räkneexempel om invandrares bidrag ett ”hopkok”

En asylsökande är å andra sidan någon som ännu inte fått uppehållstillstånd och som fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket.

Som asylsökande så kan du antingen bo i något av Migrationsverkets boenden eller bo hos en vän eller släkting. Medan du är i Migrationsverkets system får du en dagpenning som ska täcka allt annat som busskort, kläder och vård. Allt utöver mat helt enkelt.

Bor du i ett av Migrationsverkens boenden där du får mat får du 24 kronor om dagen som ersättning. Är du samboende med annan vuxen får ni 19 kronor per dag och person. Barn till och med 17 år får 12 kronor per dag.

► LÄS MER: Nej, ”Muhammed” fick inte höjt skadestånd för att han var asylsökande

Om du inte bor i Migrationsverkens boenden har du rätt till 71 kronor om dagen som vuxen ensamstående. Är du samboende med annan vuxen får ni 61 kronor per dag och person. Barn till och med 3 år får 37 kronor per dag. Barn mellan 4-10 år får 43 kronor per dag och barn mellan 11-17 50 kronor per dag. Från och med det tredje barnet halveras dagersättningen.

Asylsökande kan ansöka om särskilt bidrag för vissa utgifter om du till exempel får barn och behöver köpa en barnvagn eller om du behöver köpa glasögon. Men då är det ett engångsbelopp som betalas ut för det ändamålet. Utöver dessa särskilda bidrag kan inte asylsökande få mer pengar. De får heller inte till exempel kläder.

Parlör

Flykting – Enligt FN:s Genévekonvention definieras flykting som följande:  en person ”som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan förförföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd”

Asylsökande –  En person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Hen har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan. Alla asylsökande är inte flyktingar, då migrationsverket bara räknar personer som får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl som flyktingar.

Kvotflykting – En utländsk medborgare som före hen kommit till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan organiseras och betalas av Migrationsverket.

Nyanländ – En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige, blivit kommunplacerad och fått svenskt personnummer. Personen är alltså inte längre asylsökande och har fått rätt att stanna i Sverige. Under två år kan en nyanländ ansöka om etableringsersättning.

Källor: FN, Migrationsverket, UNHCR, Försäkringskassan.

► LÄS MER: Inlägg om invandring sprids på Facebook – med felaktiga uppgifter

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset