Ett barn på flykt syns här sova på sin pappas axel efter att ha anlänt på den Grekiska ön Lesbos.
Ett barn på flykt syns här sova på sin pappas axel efter att ha anlänt på den Grekiska ön Lesbos.

Att vara en flykting är inte samma sak som att vara en migrant. Metro har djupdykt i lagstiftningen för att reda ut frågan om vem som egentligen räknas som flykting i Sverige.

Vem är egentligen migrant, och vem är flykting? Det råder en stor förvirring i hur lagen som rör flyktingar och migranter faktiskt ser ut i Sverige.

Enligt flyktingkonventionen räknas någon som flykting om hen söker asyl och har en ”välgrundad fruktan” för att bli förföljd på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet i en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning och därför inte kan vara kvar i sitt hemland. Sverige valde 2005 att expandera de kriterierna till att också inkludera förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, någonting som kommit att inkluderas i hela EU.

– Det räcker till exempel normalt inte med att man riskerar social diskriminering, och för att det ska räknas som förföljelse ska det vara ganska mycket, säger Peter Mokvist, Juridisk expert på Migrationsverket.

► LÄS MER: Det här är skillnaden mellan att vara nyanländ och asylsökande

Enligt Dublinförordningen måste du söka asyl i det första EES-land du kommer till som kan erbjuda asyl. Du kan få uppehållstillstånd i Sverige utan att leva upp till något av flyktingskälen om du klassas i gruppen alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande.

– Alternativt skyddsbehövande kan vara de som flyr från ett krig men inte har råkat ut för något mer än någon annan. Att man helt enkelt riskerar att råka ut för något bara genom att vistas på ett visst ställe. De är inte flyktingar men är i behov av skydd, säger Peter Mokvist.
En migrant är å andra sidan en person som av någon anledning är permanent eller semipermanent bosatt i ett annat land. Det kan vara på grund av studier, arbete eller att man flyttar till en partner.  När man i folkmun pratar om migranter menar man ofta så kallade EU-migranter, det vill säga människor som av olika skäl tagit sig till Sverige från andra länder inom Schengenområdet.

För att som EES-medborgare få vistas i Sverige i över tre månader måste man vara arbetstagare eller egen företagare i Sverige, ha kommit till Sverige för att söka arbete, vara inskriven som student eller ha tillräckligt med pengar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. En familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt får också uppehållsrätt.

Peter Mokvist tycker därför att ordet EU-migrant är något missvisande, då begreppet ibland används för människor som inte har uppehållsrätt och har stannat i Sverige i längre än tre månader”, och alltså rent tekniskt sett inte alltid har rätt att vistas i Sverige.

– Tanken med EU är ju att du på ett legalt sätt ska kunna vistas i ett annat EU-land, säger han.

Ordlistan

EES. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett samarbetsavtal mellan länderna inom EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

Schengensamarbetet. Innefattar EES-länderna samt Schweitz och är EU:s gränskontrollsamarbete. Samarbetet innebär i praktiken fri rörlighet för medlemmar inom länderna men förstärka gränser utåt.

Genèvekonventionen. Formellt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. Skapades för att ge skydd att flyktingar efter andra världskriget och är i praktiken grunden för de rättigheter flyktingar har i Europa idag.

Övriga skyddsbehövande. Kategori finns bara i Sverige och inkluderar människor som inte kan återvända på grund av miljökatastrofer.

► LÄS MER: Räkneexempel om invandrares bidrag ett ”hopkok”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset