2016 markerade en elvaårig trend där världen blivit mindre fri, mycket på grund av ökade nationalistiska och populistiska krafter. Det rapporterar Freedom house i sin årliga frihet i världen-rapport. I toppen bland världens friaste länder återfinns Finland, Norge och Sverige.

Tidigare i januari har Metro rapporterat om det kaos som följde av Gambias presidentval i december, där den då sittande presidenten Yahya Jammeh vägrade avgå och den rättmätiga presidenten Adama Barrow först kunde tillträda efter att grannländer intervenerat militärt. Så fort Barrow väl kunde tillträda den 19 januari påbörjades ett intensivt reformarbete där pressfrihet och medborgerliga rättigheter ska garanteras.

LÄS MER: Här är det lagligt att mörda din otrogna fru – länder som diskriminerar kvinnor

Den utvecklingen, där ett land går mot en riktning med fler medborgerliga och politiska rättigheter, har dock inte varit regeln under de senaste åren. Enligt det politiska oberoende forskningsinstitutet Freedom House, som varje år bland annat släpper en rapport om friheten i världen, har världen gått i en mer auktoritär riktning under de senaste elva åren.

I sin årliga rapport, Friheten i världen, mäter Freedom house varje år graden av politiska och medborgerliga rättigheter i varje världens land. Rapporten mäter varje lands medborgerliga respektiva politiska friheter enligt en sjugradig skala, där 7 innebär minst friheter och 1 mest friheter. Länderna klassificeras sedan efter huruvida de är fria, delvis fria eller inte är fria.

Bland de länder som gått i mest auktoritär riktning under 2015 återfinns Turkiet, Sydsudan, Libyen och Nicaragua. Papua nya Guinea, Burkina Faso, Burma och Argentina har däremot blivit mer fria. Freedom house pekar särskilt ut Turkiet, som efter den misslyckade kuppen tidigare under 2016 arresterat närmare 40 000 personer.

I toppen av världens friaste länder återfinns Finland, Norge och Sverige, som alla räknas som så fria länder kan bli. I botten återfinns Syrien, Eritrea, Nordkorea och Turkmenistan, som räknas som världens mest auktoritära länder.

LÄS MER: Här är länderna som tillåter sex med minderåriga

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset