Hillary Clinton och Donald Trump. Montage.
Hillary Clinton och Donald Trump. Montage.

USA röstar i ett historiskt presidentval. Antingen får landet sin första kvinnliga president eller sin första ledare i modern tid utan politisk eller militär erfarenhet.Här är frågorna som kandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump gjort till sina.

Demokraten Hillary Clinton:

Profilfråga: Att stärka USA:s medelklass. Kampanjens inriktning var tydlig redan i videon genom vilken hon offentliggjorde sin kandidatur i fjol. Filmen visar bilder av "vanliga" amerikaner och avslutas med att Clinton säger att hon vill vara deras förkämpe. Hon lovar bland annat: tolv veckors betald föräldra-/sjukledighet, höjd minimilön till minst 12 dollar i timmen nationellt (men hon är för en höjning till 15 dollar för de delstater som har råd) samt gratis utbildning på statliga universitet och högskolor för låginkomsttagare. Det sistnämnda var viktigt för att rivalen i primärvalen, Vermontsenatorn Bernie Sanders, skulle ge Clinton sitt stöd.

Övriga viktiga vallöften:

Hälsa: Tänker försvara och utöka president Obamas omtvistade sjukförsäkringsreform, Affordable Care Act och vill dessutom minska kostnaderna för receptbelagd medicin. Satsningar på stöd till familjer som lever med autism samt på att hitta botemedel mot Alzheimers sjukdom och hiv/aids.

Lag, rätt och vapen: Vill reformera rättssystemet; bland annat med fokus på ett stopp för den orättvisa behandling som många svarta amerikaner upplever att de utsätts för. Stärkta rättigheter för svarta, spansktalande så kallade hispanics och hbqt-personer. Vill se färre vapen på gatorna, är för skärpta vapenlagar som utökade bakgrundskontroller av köpare och köpförbud för personer som dömts för misshandel i hemmet.

Världen och säkerhet: Lovar att besegra terrorstämplade rörelsen Islamiska staten (IS) genom intensifierade flygräder, ökat stöd till lokala markstyrkor och ökade diplomatiska insatser för att lösa konflikterna i Syrien och Irak. Vill stärka USA:s allianser och partnerskap globalt, bland dem försvarsalliansen Nato. Clinton lovar också att modernisera USA:s försvar, stå upp mot Rysslands president Vladimir Putin, förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen och stärka banden med Kuba.

Ekonomi och jobb: Under de 100 första dagarna i Vita huset ska en jättesatsning på "välbetalda jobb" inom infrastruktur, tillverkningsindustri, forskning, miljövänlig energi och för småföretagare sjösättas. Fackföreningar ska stärkas. Frihandelsavtal som underminerar jobbskapande i USA, som Stillahavsavtalet TPP, vill Clinton – som tidigare varit en mer uttalad frihandelsvän – motarbeta. Lovar tuffa tag mot storbankerna på Wall street, bland annat avgifter för högt risktagande och stängda kryphål för vissa investeringar och skatteplanering. (Rivalen Donald Trump har dock ifrågasatt hur tuff hon kommer att vara mot bankerna, eftersom Clinton hållit välbetalda anföranden för dessa.)

Migration: Lovar en omfattande invandringsreform under sina första 100 dagar, lagar som innefattar en väg till medborgarskap för landets papperslösa migranter. Betonar ord som värdighet och säger att familjer inte ska splittras — samtidigt som USA:s gränser ska skyddas. Försvarar president Obamas dekret från 2014 som syftar till att ge fem miljoner papperslösa laglig rätt att vistas i USA, bland annat genom treåriga arbetstillstånd. Besluten har dock inte trätt i kraft eftersom flera delstater stämt regeringen med anledning av reformen.

Klimat och energi: USA ska bli en supermakt när det gäller miljövänlig energi, en halv miljard solpaneler ska installeras under första mandatperioden. Oljekonsumtionen ska minskas med en tredjedel och ersättas med renare bränslen. Lovar att leva upp till president Obamas godkännande av det globala klimatavtal som slöts i Paris i fjol och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen med upp till 30 procent till 2025, jämfört med 2005 års nivåer.

Statsvetarens betyg: A minus för innehåll och ett svagt B för framställning. "Clinton lyfter viktiga frågor och har mycket kunskap men lyckas inte förpacka kampanjens budskap. Hennes slogan 'Starkare tillsammans' säger inte mycket om vad hon vill utan mer om vad hon inte vill – nämligen inte vara lika splittrande som Trump", säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire.

Republikanen Donald Trump:

Profilfråga: Migration och ett säkert USA: Redan när Trump offentliggjorde sin kandidatur i fjol hävdade han att mexikaner är "knarksmugglare och brottslingar". Har hållit fast vid löftet att bygga en gränsmur mot Mexiko, och han har en plan för hur han tänker tvinga grannlandet att betala för den. Vill bland annat bilda en "deportationsstyrka" och säger att det inte ska finnas någon väg till amnesti för landets cirka 11 miljoner papperslösa migranter. Tänker utreda vilka regioner och länder som invandring helt ska stoppas från (bland dem Syrien och Libyen). Förordar "ideologisk certifiering" för invandrare, så att de säkert står upp för USA:s värderingar.

Övriga viktiga vallöften:

Hälsa: Lovar att riva upp sjukförsäkringsreformen Obamacare som Trump uppskattar skulle kosta USA 2 miljoner jobb över en tioårsperiod. Säger att bättre och billigare hälsovård skapas genom fria marknadsprinciper. Lovar omfattande satsningar när det gäller fysisk och psykisk vård för USA:s krigsveteraner samt för att komma till rätta med narkotikaepidemin i nordöstra USA.

Lag, rätt och vapen: Vill värna den grundlagsskyddade rätten att bära vapen. Anser att det ska vara lagligt att bära dolt vapen i alla 50 delstater. Lovar samtidigt insatser mot psykisk ohälsa, som han anser ligger bakom många masskjutningar, samt tuffare tag mot våldsbejakande kriminalitet och gängbrottslighet. Vill lyfta USA:s poliskår som han anser inte får den respekt den förtjänar.

Världen och säkerhet: Förordar ett mer isolationistiskt USA och är tveksam till försvarsalliansen Nato. Vill närma sig Rysslands president Vladimir Putin, har kallat honom för en bättre ledare än Barack Obama. Förordar att USA och Ryssland gör gemensam sak i kampen mot terrorstämplade rörelsen Islamiska staten, men vill inte gå in i detalj på hur det ska ske. Har förordat ett tillfälligt inresestopp för muslimer och vill förbjuda invandring och viseringar från "vissa länder". Planerar en omfattande upprustning av USA:s militär. Har lovat att återinföra skendränkning som förhörsmetod.

Ekonomi och jobb: Lovar omfattande avregleringar och storsatsningar på jobbskapande. En "dramatisk" sänkning av inkomstskatten väntar och bolagsskatten ska inte vara högre än 15 procent. Barnomsorg ska bli avdragsgillt. Vill riva upp Obamaregeringens stopp för kolbrytning och omställning till förnyelsebara energikällor, som beskrivs som jobbtjuvar. Tänker omförhandla handelsavtalet Nafta och dra sig ur Stillahavsavtalet TPP. Anser att Kina är ett land som manipulerar valutor och lovar nya, tuffa handelsvillkor för Peking.

Klimat och energi: Tänker riva upp Obamas "jobbdödande" dekret på klimatområdet, värna om kolindustrin och öppna för mer olje- och naturgasutvinning utanför USA:s kuster. USA ska dra sig ur det globala klimatavtal som slöts i Paris och alla utbetalningar till FN:s klimatsatsningar ska ställas in. Trump har kallat växthuseffekten för "skitsnack" och har anlitat en klimatskeptiker som energirådgivare.

Statsvetarens betyg: D för innehåll ("grunt och motsägelsefullt") och A minus för framställning. "Trump har ingen djup sakpolitisk kunskap, men hans anhängare verkar inte bry sig om det. De köper paketet och löftet att Amerika ska bli stort igen. Och mediebevakningen, som mer handlar om Trump själv än en granskning av hans förslag, hjälper honom på vägen", säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset