Netflix är den största lagliga strömningstjänsten för filmer och tv-serier. Arkivbild.
Netflix är den största lagliga strömningstjänsten för filmer och tv-serier. Arkivbild.

Utbudet avgör – lagligt eller inte spelar mindre roll. För nästan hälften av alla unga som strömmar exempelvis musik eller film är skaparnas godkännande det minst viktiga vid valet av sajt.

Det visar en intervjuundersökning med 18- till 79-åringar gjord på beställning av Patent- och registreringsverket, PRV. I den grupp som strömmar eller laddar ner allra mest, kvinnor och män under 30 år, är också skaparnas villkor den minst viktiga variabeln vid val av sajt.

Framför allt de yngre männen är mindre nogräknade med huruvida upphovsmännen får betalt eller inte.

– Det beror förmodligen på okunskap. Det är inte lätt att veta om kreatören har gett sitt godkännande eller inte. Det är också därför vi har fått i uppdrag av regeringen att höja allmänhetens kunskap i de här frågorna, säger Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef på PRV.

Är det inte ganska enkelt? När man betalar är det lagligt, när det är gratis är det inte det?

– Så är det för det för mesta men inte alltid. Jag tror också att det är en generationsfråga, de unga är uppvuxna med att det bara är att gå ut på nätet och hämta det man vill ha. Om man förklarade hela ledet tror jag att fler skulle välja det lagliga.

För 70 procent av de tillfrågade är utbudet avgörande för vilken sajt man väljer. Fler sajter som upphovsmännen står bakom med ett bra utbud av musik, tv-serier och filmer är kanske det viktigaste sättet att förbättra skaparnas villkor, menar Margareta Ternell.

– Det här är frågor som vi måste jobba med tillsammans med branschen.

Fanni Olin Dahl/TT
Svenska Spotify är en av de största strömningstjänsterna för musik. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset