Vilket kaffe du dricker kan spela en avgörande roll för att vända den negativa utvecklingen, skriver Anneli Rogeman.
Vilket kaffe du dricker kan spela en avgörande roll för att vända den negativa utvecklingen, skriver Anneli Rogeman.

Klimatförändringarna kan halvera antalet platser på jorden där kaffe kan odlas. Det skulle i så fall påverka över 120 miljoner av världens fattigaste som är helt beroende av kaffeindustrin. Den här utvecklingen ger samtidigt dyrare och sämre kaffe för oss konsumenter, skriver Anneli Rogeman.

Vilket kaffe börjar du dagen med? Ditt val kan göra skillnad för miljontals människor och samtidigt bidra till att du får ditt morgonkaffe även i framtiden. Vi svenskar dricker näst mest kaffe i världen, 3,5 koppar gott och prisvärt kaffe varje dag. Men kaffet och kaffeodlarnas framtid är allvarligt hotad. I länder som Nicaragua, Guatemala och El Salvador, där stora delar av vårt svenska kaffe odlas, har kaffeproduktionen minskat kraftigt på bara några år. Hundratusentals kaffebönder har tvingats överge sina odlingar.

Problemet är klimatförändringarna. Stigande temperaturer i kombination med kraftiga regn, har gjort kaffeplantorna extremt sårbara för sjukdomar. Kaffeplantorna angrips av sjukdomar vilket leder till att skördarna minskar dramatiskt eller uteblir helt.

►LÄS MER: Debatt: Svenska tjejtidningar, det är dags att ni visar kvinnor med slöja

Enligt en ny rapport kan klimatförändringarna halvera antalet platser på jorden där kaffe kan odlas. Det skulle i så fall påverka över 120 miljoner av världens fattigaste som är helt beroende av kaffeindustrin. Den här utvecklingen ger samtidigt dyrare och sämre kaffe för oss konsumenter.

Vilket kaffe du dricker kan spela en avgörande roll för att vända den negativa utvecklingen: välj kaffe som är ekologiskt och Fairtrade-märkt. Då ser du till att:

1. Hjälpa drabbade odlare. 80 procent av världens kaffe produceras av småskaliga bönder, de lever oftast utsatta liv högt upp i terrängen och är inte rustade för de enorma omställningar som klimatförändringarna medför. Genom att odla ekologiskt och bli certifierade av till exempel Fairtrade kan bönderna få mer betalt för sina kaffebönor. På så vis kan de fortsätta odla kaffe, klara klimatförändringarna och försörja sina familjer.

2. Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Många använder i dag kemiska bekämpningsmedel och dyrt konstgödsel. Det kostar stora belopp för redan fattiga människor, ger ett kaffe med sämre kvalitet och är skadligt för bönderna. Ekologiska odlingsmetoder har däremot visat sig motståndskraftiga mot de sjukdomar som hotar kaffeproduktionen. Genom att använda ekologiskt gödsel och plantera andra grödor mellan kaffebuskarna skyddas plantorna från sjukdomar. Många bönder som We Effect hjälpt att ställa om till ekologiskt odling vittnar nu om ökade skördar, trots klimatförändringarna.

►LÄS MER: Debatt: Slopa karensdagen för oss inom vård och barnomsorg när vi blir sjuka

3. Rädda det goda kaffet. Odlingarna av Arabica, den kaffesort vi huvudsakligen dricker i Sverige, är hårdast utsatt för klimatförändringarna. I stället har länder som Brasilien och Vietnam – med stora odlingsbara områden men med sämre kaffekvalitet – tagit över produktionen. Genom att stödja fler bönder att odla ekologiskt kan produktionen av högkvalitativt och prisvärt kaffe från Central- och Latinamerika fortsätta.

Vi svenskar är vana vid att börja dagen med gott kaffe – låt det bli en vana att också börja dagen med ett kaffe som gör gott. Se till att ditt kaffe är ekologiskt och märkt med Fairtrade så räddar du inte bara ditt eget kaffe, du hjälper också miljontals människor till ett bättre liv.

Anneli Rogeman, vd We Effect

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt