REPLIK: Fyra socialistiska psykologer har i Metro (23/3) upprörts över en friande dom i ett våldtäktsmål (våldtäkt mot barn) och förklarat att svenska domare är okunniga om psykologi. Det är nog dessvärre så att socialistiska psykologer är okunniga om gällande rätt. I det aktuella fallet frikändes den åtalade för att flickan var så välutvecklad att hon skulle ha kunnat vara 16 eller 17 år. Skribenterna upprörs över att barns rätt till skydd tillåts variera utifrån pubertal utveckling.

För att någon ska kunna fällas till ansvar för brott enligt 6 kap. brottsbalken, som handlar om sexualbrott, krävs normalt uppsåt. Enligt 13 § nämnda kapitel ska dock också den dömas som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått en viss ålder. Bestämmelsen ska tillämpas med stor försiktighet och för straffansvar ställs krav på en tämligen hög grad av oaktsamhet. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det inte ska dömas till ansvar om barnet har en kroppsutveckling som är naturlig för den som klart passerat åldersgränsen, 15 år, och omständigheterna i övrigt inte ger gärningsmannen anledning att vara på sin vakt.

Det kan vara bra att ha mycket på fötterna när man uttalar sig om något som man inte har full kännedom om.

Staffan Rydholm

Rådman, Göteborgs tingsrätt

LÄS MER: Svenska domare är okunniga om psykologi

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset