Ett biologiskt bekämpningsmedel används för att döda mygglarver för att förhindra spridning av zikaviruset.
Ett biologiskt bekämpningsmedel används för att döda mygglarver för att förhindra spridning av zikaviruset.

Allt donerat blod ska testas för zikaviruset, meddelar läkemedelsmyndigheten i USA som har ett växande utbrott av det myggburna viruset.

– Det finns fortfarande stor osäkerhet gällande karaktären och omfattningen i spridningen av zikaviruset, säger Peter Marks vid läkemedelsmyndigheten FDA:s center för biologisk utvärdering och forskning.

Nu rekommenderas att hela blodförrådet testas för att bidra till att säkra att virusfritt blod finns tillgängligt för individer som kan behöva blodtransfusion. Tidigare rekommenderade FDA aktiv screening av donerat blod enbart i områden där zikavirus fanns.

Men nu när det visat sig att zikaviruset kan överföras sexuellt och att en del smittade inte får några symptom, behövs striktare gardering i hela landet, enligt FDA.

Zikaviruset orsakar allvarliga fosterskador, som gör att barn föds med förkrympta huvuden och hjärnor.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset