"Det är precis som att antalet medlemmar i politiska partier också minskar, förmodligen är det samma faktorer som ligger bakom", säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi.
"Det är precis som att antalet medlemmar i politiska partier också minskar, förmodligen är det samma faktorer som ligger bakom", säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi.

Andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. "Det handlar alltså om en nedgång med 16 procentenheter – och det är ganska mycket", säger ekonomiprofessor Lars Calmfors.

Det är i en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet som siffrorna presenteras – orsaken till utvecklingen diskuteras av författaren och ekonomiprofessorn Lars Calmfors under ett seminarium på onsdagen.

Andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016.

– Det handlar alltså om en nedgång med 16 procentenheter – och det är ganska mycket, säger Lars Calmfors.

Speciellt mycket föll andelen fackmedlemmar 2007 och 2008 i samband med Alliansregeringens arbetsmarknadsreformer. Avdragsrätten för fackföreningsavgifterna avskaffades och avgifterna till a-kassorna ökade, samtidigt som regeringen gjorde arbetslöshetsförsäkringen mindre generös.

LÄS MER: Fackmedlemmar kan få lägre skatt

Den nuvarande regeringen har nu beslutat om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften från och med juli i år – men Lars Calmfors tror inte att det kommer ha någon större effekt på organisationsgraden.

Tappet i andelen fackligt anslutna följer nämligen samma trend i alla utvecklade länder  – vilket tyder på att det måste finnas någon annan underliggande faktor som är mer avgörande.

I stället pekar Lars Calmfors på en slags värderingsförskjutning där kollektivistiska värderingar om gruppsolidaritet övergått till ett mer individualistiskt tankesätt – något som förmodligen också påverkat viljan till fackligt medlemskap.

– Det är precis som att antalet medlemmar i politiska partier också minskar, förmodligen är det samma faktorer som ligger bakom, säger han.

Framförallt är det bland arbetarna i de yrken som tillhör LO-förbunden som det fackliga engagemanget minskat. I dag är det tjänstemännen som är mest organiserade.

LÄS MER: LO kräver trygghet för ”vanligt folk” i valet

 

Ännu en slutsats i rapporten handlar om arbetsgivarnas organisering. Medan de anställda tenderar att i större utsträckning avstå från fackligt medlemskap har samordningen arbetsgivarna emellan snarare intensifierats.

– Det gör facket svagare och har en negativ inverkan på deras möjligheter att till exempel ta till olika former av stridsåtgärder, säger Lars Calmfors.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om arbetsmarknad