Skatteverket efterlyser skärpta regler, så att månggifte inte kan registreras i Sverige. Arkivbild.
Skatteverket efterlyser skärpta regler, så att månggifte inte kan registreras i Sverige. Arkivbild.
Rättsligt TT

Trots att månggifte inte är tillåtet enligt svensk lag finns det 307 personer i landet som lever i ett äktenskap med mer än två parter.

Skatteverket efterlyser en regelskärpning.

Myndighetens översyn visar att det finns 152 män och 155 kvinnor, totalt 307 personer, som är bosatta i Sverige och är del av ett månggifte.

Antalet berörda makar är alltså fler, men dessa bor inte i Sverige. Enligt Skatteverket finns det 38 äktenskap i Sverige som omfattar mer än två personer, och där samtliga parter bor i landet. I 14 fall har myndigheten funnit månggifta boendes på samma adress som mer än en maka.

Finns också oavsiktliga

Det vi ville sätta fokus på är de som faktiskt bor och lever i Sverige i dag. Det är alltså drygt 300 personer, och 38 äktenskap där samtliga parter bor i Sverige, säger verksamhetsutvecklare Tobias Wijk vid Skatteverket.

Tidigare har myndigheten gjort uppskattningar av antalet berörda, och landade då också på cirka 300 personer.

De drygt 300 lever i vad som betecknas som "äkta" månggiften. Det finns många fler månggiften där avsikten aldrig varit flera pågående äktenskap. Det handlar alltså om skilsmässor och dödsfall som inte registrerats.

Vill se regelskärpning

Skatteverket efterlyser nu en regelskärpning, så att månggifte underkänns och alltså inte ska kunna registreras även om de aktuella personerna gifte sig innan de kom till Sverige. Myndigheten föreslår att frågan tas upp i den utredning som arbetar med regelverket kring barn- och tvångsäktenskap.

Det finns sakkunniga jurister som hävdar att Skatteverket kan underkänna månggiften med nuvarande lagstiftning.

Rent principiellt finns ett litet utrymme för att göra det, men det finns en rättsosäkerhet. Skulle vi välja att gå emot de rättsliga experterna i denna fråga minskar förutsägbarheten i rättstillämpningen, säger Tobias Wijk.
Skatteverket efterlyser skärpta regler, så att månggifte inte kan registreras i Sverige. Arkivbild.
Skatteverket efterlyser skärpta regler, så att månggifte inte kan registreras i Sverige. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset