Sommaren är en tid då många unga provar droger för första gången. Vi vill uppmana dig som är på väg in i vuxenlivet att börja det med ett friskt sinne, utan påverkan av knark, skriver en narkotikautredare och en tullinspektör.

Vi skulle vilja säga något till dig som är ung. Och till dig som har ungdomar i din vardag.
Om du, unga tjej eller kille, som har hela livet framför dig, väljer att experimentera dig till ett beroende av droger, är det början på ett allvarligt problem. För dig och för många andra.

Att som förälder se en unge man älskar bli personlighetsförändrad, eller att vara kompis, syskon eller partner till någon som prioriterar knark före kamratskap och kärlek är smärtsamt.

Cannabis har sedan länge ett starkt fäste i Göteborgsområdet. Marijuanan smugglas hit men odlas även illegalt i Sverige i garderober, växthus och gamla lador. Maja, grönt, braj – vad du än väljer att kalla det - är en lömsk drog som påverkar ditt minne, ditt psyke och din intelligens. Vi som sett unga människor förvandlas från aktiva och initiativrika till raka motsatsen förstår allvaret i hasch och marijuana.

Även spice har slagit hårt mot Sverige. Spice är ett samlingsnamn för flera preparat som innehåller syntetisk cannabis. Unga människor har blivit kraftigt beroende och förgiftade. Tyvärr har även dödsfall skett till följd av spice, liksom andra NPS (nya psykoaktiva substanser).

Idén med dessa preparat bygger på att man byter ut en molekyl så fort de blir klassade som narkotika eller hälsofarlig vara. På så vis skapar man ett annat preparat (i lagens mening) som fungerar snarlikt det förra, numera olagliga, preparatet. Drogerna saluförs som lagliga droger. Begreppet laglig säger dock inget om huruvida du kan dö av dem eller inte.

När man byter ut ett preparat mot ett annat så genomgår såklart inte det nya preparatet någon kontroll. Testpatrull blir du som använder det. Du har ingen aning om ifall det nya preparatet, tillverkat på andra sidan jordklotet, är starkare eller svagare än sin föregångare och på vilket sätt du bör dosera. Skillnaden mellan ett bra rus och en överdos kan vara ett enda bloss.

Tull och polis har möjlighet att testa om unga människor brukar narkotika, i syfte att öka möjligheten för samhället att fånga upp dem som har ett riskbeteende, början till eller ett etablerat missbruk. I missbrukets natur ligger förnekelse, lögner och en stark inre motivation att ta nästa rus. Därför är det ovanligt att en ung missbrukare själv söker vård. I stället är det samhällets påtryckningar i form av insatser från socialen, skolan och polisen som gör att den unge till slut hamnar under vård. Att störa är ett sätt att förmå dig unga människa i missbruk att inte testa ännu fler droger. Så att vägen tillbaka inte blir så lång.

Vi vill avsluta med en uppmaning till dig som är ung nu och har hela livet framför dig, samt till dig som har ungdomar i din vardag.

Utmaningen att bli vuxen med ett så bra liv som möjligt blir i särklass enklast om du går in i det med ett friskt sinne som inte är påverkat av droger. Vi vuxna måste ta vårt ansvar för att förmå våra ungdomar lära sig att ta ansvar för sitt enda, och viktiga, liv.

Karin Breding
Narkotikautredare
Polismyndigheten Region Väst

Jessica Vikberg
Tullinspektör, Tullverket Göteborg
Styrelseledamot, Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS)

Fotnot: I Göteborg finns Mini-Maria på flera platser samt FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) att vända sig till för dig som behöver stöd som ung missbrukare eller anhörig.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset