Den här veckan låter vi Marie Söderqvist och Göran Greider duellera om frågan som kanske skiljer dem mest åt. Är kapitalism bra eller dåligt?

Göran Greider: Antikapitalismen är nödvändig

Jag är marxist. Jag har varit det sedan tonåren. Jag läste Kommunistiska manifestet och fick en världsbild. Den sa mig: Kapitalismen är en fantastisk kraft som frigör mänskligt skapande och i grunden omvandlar planeten. Marx såg kapitalismen som en historisk frigörare. Men också hur den koncentrerade väldiga förmögenheter och makt i händerna på några få och skapade spänningar och bråddjupa klyftor i de samhällen där den drog fram.
Sedan jag slog ihop Marx och Engels lilla häfte har jag alltid tänkt: Kapitalismen är bra som tjänare, men usel som herre. Och idag är den en maktlysten och girig herre. En rapport från hjälporganisationen Oxfam visar att den översta och rikaste procenten av världens befolkning förra året tillskansade sig 82 procent av förmögenhetsökningen i världen. 2017 uppstod det varannan dag en ny dollarmiljardär. Och varifrån kommer miljardärens rikedom? Har hen arbetat ihop den själv? Nej. Pengarna kommer från miljoner löntagares arbete men mycket litet tillfaller dem.
Kapitalismen kan skapa tillväxt, men aldrig minska klyftorna mellan fattig och rik. Den gömmer rikedomar i skatte paradis. Kapitalismen saknar dessutom spärrar mot klimat- och miljö förstörelse och måste därför tämjas. Bli en dräng istället för en herre. De rikaste tio procenten står för runt 45 procent av koldioxidutsläppen.
Kapitalismens makt måste begränsas. När kinesiska och indiska arbetare allt oftare strejkar är det för att minska kapitalismens övermakt. Och kapitalismen ska exempelvis heller inte tillåtas äta sig in i skola, vård och omsorg vilket nu sker i Sverige. De stora välfärdskoncernernas vinster är detsamma som resurser som tas från elever och patienter.
Antikapitalismen säger: Släpps kapitalet fritt hotas miljön och de sociala klyftorna djupnar. Kapitalismen kan tjäna oss. Men får inte styra oss.

Göran Greider

• Ålder: 57 år.

• Bor: Årsta och Dala-Floda.

• Gör: Skribent, chefredaktör på Dala­-Demokraten.

• Har gjort: Medgrundare till tidskriften TLM, skrivit flera böcker.

• Politisk hållning: Socialdemokrat.

Marie Söderqvist: Kapitalismen lyfter människor ur fattigdom

Man kan lätt förledas att tro att det är det kapitalistiska systemet det är fel på, när man läser artiklar om den ojämlikt fördelade rike domen. Att påstå att det är den fina väv av människor som säljer och köper, jobbar, utbildar sig, startar företag, flyttar, lånar pengar, investerar, i någorlunda frihet är det som leder till att somliga blir fattiga, är helt fel. Det är precis tvärtom. Kapitalismen har gjort oss alla rikare och därmed givit oss längre och friskare liv, förlossningsvård, skolor, avancerad forskning, rymdresor, självkörande bilar, mediciner, flygplan och allt annat både nödvändigt och mindre nödvändigt.
Alla länder som försöker sig på att utrota kapitalismen och istället införa statsstyrda ekonomiska system som Nordkorea eller Venezuela driver snabbt sin befolkning mot ekonomisk misär.
Det var först när Kina övergav sin antikapitalistiska politik för mer än ett decennium sedan som landet gick från fattigdom till att bli en av världens största investerare. Det kapitalistiska systemet har lyft jordens människor upp ur fattigdom.
När man slagit fast att det inte är kapitalismen som sådan det är fel på, kan man förstås ha en seriös diskussion om fördelning av den rikedom som uppstår.
Vissa löser fördelningsfrågan helt av sig själva. Bland världens tre rikaste män Jeff Bezos, (Amazon) Bill Gates (Microsoft) och Warren Buffet (aktieguru) ger två av dem systematiskt bort sina förmögenheter. Bill&Melinda Gates foundation, där praktiskt nog även Warren Buffets pengar hamnat, har genom sin effektivitet gjort mer för att utrota sjukdomar i fattiga regioner än många andra hjälporganisationer.
Det visar också att frivillig fördelning i många fall är mycket mer effektiv än omfördelning via skatter. I stället för att diskutera införandet av globala skatter kanske man ska göra det enklare och smidigare att ge bort sina pengar.

Marie Söderqvist

• Ålder: 49 år.

• Bor: Enebyberg.

• Gör: Skribent, konsult.

• Har gjort: Förbundsdirektör på Livsmedels­företagen, vd på United Minds, krönikör Expressen, ledarskribent Svenska Dagbladet.

• Politisk hållning: Borgerlig

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset