"Duktiga flickor" i åldern 40-65 är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en avhandling från LU.
"Duktiga flickor" i åldern 40-65 är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en avhandling från LU.

De överambitiösa och osjälviska löper större risk att fastna i Sveriges vanligaste sjukdomsspektrum. Det enligt en avhandling från Linköpings universitet.

På Linköpings universitet har adjunkten Carina Wennerholm gjort en avhandling vars rön är illavarslande för de som har höga krav på sig själva och gärna säger ja till andras behov i stället för sina egna. De tenderar nämligen också att ha låg självkänsla, vilket enligt avhandlingens definition lätt leder till ett överskridande av sina fysiska och mentala gränser – i ren överambition.

LÄS MER: Närhet till grönområden minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Tjänstemannastaden Linköping och arbetarstaden Norrköping fick ligga till grund för studierna i avhandlingen, vars målbild var att peka på varför kvinnor i yrkesverksam ålder drabbas av hjärt-kärlsjukdom. På vägen fann Wennerholm via första delstudien att hjärt–kärldiagnoser var vanligare förekommande i arbetarstaden för båda könen. Vidare kunde hon dra samband mellan hjärt-kärl-diagnos och psykosociala faktorer, och i den tredje delstudien kunde en enkätstudie med 741 kvinnliga deltagare i åldern 40-65 år måla bilden av en överrepresentation av ”duktiga flickor” i riskzonen för hjärt–kärlsjukdom. ”Duktig flicka” beskrivs alltså som ett personlighetsdrag hos personer som bland annat tenderar att ha höga krav på sig själva samtidigt som de prioriterar andras behov framför sina egna.

LÄS MER: Snusare drabbas lättare av diabetes

Klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom definieras enligt Läkartidningen som ”psykisk ohälsa, ångest och bröstsmärta samt en högre incidens av diagnosen depression”. ”Gruppen rapporterade också signifikant mer trötthet, att de ansåg sig vara pedanter och hade en mer stillasittande fritid”, skriver Läkartidningen.

Hjärt- och kärlsjukdom har länge varit den vanligaste dödsorsaken i Sverige, samtidigt som andelen dödliga utfall minskar – en tredjedel av dödsfallen under 2015 härleddes till hjärt-kärlsjukdomar. Det brukar beskrivas som ett led i mångas ansträngning att äta nyttigare och röra på sig mer, samtidigt som medicinska framsteg spelar in. Enligt hjärt- och lungfonden har livslängden för de som drabbas av hjärtsjukdom ökat markant.

LÄS MER: Pojkar tjänar på många flickor i skolan

I diskussionsdelen resonerar avhandlingen kring hur hjärtattack räknas som en typiskt manlig åkomma och tendensen bland kvinnor att dra ut på att söka hjälp för symtom till hjärt- och kärlsjukdomar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset