Inhyrda specialistläkare inom psykiatrin kostar mycket pengar och försämrar kvaliteten på vården. Arkivbild.
Inhyrda specialistläkare inom psykiatrin kostar mycket pengar och försämrar kvaliteten på vården. Arkivbild.

Runt 15 procent av läkarna inom psykiatrin utgörs av inhyrd bemanning, visar nya siffror som Dagens Medicin har tagit fram. De kostsamma hyrläkarna ska bort, men många landsting har dålig koll på hur personalbehovet ser ut.

Läkare som hyrs in för att täcka bristen på specialister är en lösning som varje år kostar landstingen stora pengar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder därför ett nationellt arbete med att minska andelen inhyrd personal inom vården.

Nya siffror som Dagens Medicin har tagit fram visar att kostnaden för läkare som hyrs in inom vuxen- och rättpsykiatrin har ökat från 470 miljoner kronor till 700 miljoner under perioden 2013–2015. Runt 15 procent av läkarbemanningen inom psykiatrin utgörs av hyrläkare, enligt nya beräkningar från SKL.

– Det är ett nationellt snitt. Vi har landsting där siffran är uppåt 50 procent, säger Martin Rödholm, projektledare på SKL.

Han poängterar dock att kostnaden för hyrläkarna inte är det stora problemet.

– Det viktiga är kvaliteten på vården. Med inhyrda läkare blir det dålig kontinuitet för patienten som tvingas berätta sin historia om och om igen. De psykiska sjukdomarna är ofta långvariga och det handlar om utsatta personer.

SKL:s beräkningar ger vid hand att runt 200 heltidstjänster behöver besättas för att ersätta hyrläkarna inom vuxen- och rättpsykiatrin. Exakt hur personalbehovet ser ut är det dock ingen som vet.

– En del landsting har inhyrd personal där det saknas specialister, men på andra håll har man hittat lösningar med annan personal, säger Martin Rödholm.

I dag har 15 landsting en tidsplan för utfasningen av inhyrda läkare inom psykiatrin. I Västra Götalandsregionen infördes stopp för inhyrda läkare i vuxenpsykiatrin redan 2013.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset