"Vi vill inte att stora ekonomiska intressen ska kunna använda de här omfattande medlen till andra saker.", säger Åsa Regnér.
"Vi vill inte att stora ekonomiska intressen ska kunna använda de här omfattande medlen till andra saker.", säger Åsa Regnér.

Behoven hos funktionshindrade kommer i andra hand när regeringen vill bromsa kostnaderna för den personliga assistansen, hävdar kritiker. Men regeringen ändrar inte ordern till Försäkringskassan om att "bryta utvecklingen" med det ökande antalet timmar.

– Det jag och regeringen vill är att personer med stora behov ska få dem tillgodosedda när kraven enligt lagen är uppfyllda. Men vi vill inte att stora ekonomiska intressen ska kunna använda de här omfattande medlen till andra saker, som reklam, sponsring och fler konsulter, säger Åsa Regner (S), barn- och äldreminister och det statsråd som ansvarar för lagstiftningen som rör den personliga assistansen.

Hon framhåller att det är 30 miljarder, en summa som fördubblats på femton år, det handlar om.

► LÄS MER: Assistansersättningen ses över

Regnér (S) uttalar sig efter ett möte i riksdagens socialutskott, tillsammans med Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. De kom för att svara på frågor om hur de ser på villkoren för de cirka 16 000 funktionshindrade som har rätt till assistans, om utvecklingen, kritiken om hårdare bedömningar och regeringens sparförslag.

Utskottets ordförande, Emma Henriksson (KD), konstaterar att vare sig Regnér eller Begler gav några utfästelser. Riksdagens möjligheter att göra något i ärendet är små eftersom det handlar om direktiv som regeringen ger till en myndighet, inte ett lagförslag som ska behandlas.

Henriksson säger sig vara mycket bekymrad över att, som hon uppfattar det, många av dem som är beroende av assistans oroar sig över en hårdnande attityd från Försäkringskassan, utan att det ens har skett några lagändringar.

Hon tror att signalpolitik från regeringens sida, till exempel tal om behov av att få ner kostnaderna och att pengar används fel, spelar stor roll.

– Vi vet från andra områden inom socialpolitiken att det påverkar hur det blir, säger Henriksson.

I regeringens direktiv till Försäkringskassan för år 2016 står det att myndigheten ska bidra till att "bryta utvecklingen" av det ökande antalet timmar som beviljas för assistans. Oppositionen, organisationer som företräder funktionshindrade och personer som drabbats hävdar att det har lett till hårdare bedömningar från kassan, med svåra följder för den som får avslag eller färre timmar.

► LÄS MER: Personlig assistans handlar inte om kostnader – det är en rättighet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset