Alamy / All Over Press /Skärmdumpar

"En" blir et altl vanligare uttryck som används för att ersätta "man". Här är några exempel saxade från bloggar. 

Efter ordet "hen" har språkvärlden har tagit ytterligare ett steg mot ett mer könsneutralt språk. Det blir allt mer vanligt att ersätta "man" med ”en".

Doktoranden Daniel Wojahn vid Södertörns högskola och Uppsala universitet skriver en avhandling om feministisk språkförändring. Han har sett hur det blir allt mer populärt att byta ut ordet "man" och ersätta det med det könsneutrala ordet "en". 

– Det startade någon gång runt millennieskiftet och har börjat sprida sig även utanför den feministiska rörelsen. Jag kan till exempel se det i uppsatser från studenter utan tydligt feministiskt engagemang, säger han till SVT

Sedan länge används "en" i olika svenska dialekter. I den nya vågen används det som ett motsånd mot ordet "man" – som härstammar från "människa" – men som den feministska rörelsen anser är för likt substantivet "man". 

Han säger till SVT att han tror att sprket överlag är på väg att bli mer könsneutralt.

– Sett till den stora förändringen som skett de senaste tio åren så skulle jag säga det. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset