"Samtidigt ska man komma ihåg att vi bedömer den totala kostnaden för landbruket till minst tio miljarder kronor", säger LRF:s ordförande.
"Samtidigt ska man komma ihåg att vi bedömer den totala kostnaden för landbruket till minst tio miljarder kronor", säger LRF:s ordförande.

Efter den svåra torkan som har drabbat Sverige har regeringen beslutat att avsätta 1,2 miljarder kronor i stöd till Sveriges lantbrukare. Samtidigt uppskattar LRF att kostnaden för de skadedrabbade bönderna landar på minst tio miljarder kronor.

– Vi presenterar ett nationellt krispaket till Sveriges bönder. Den långvariga torkans effekt på betet orsakar brist på grovfoder till djuren. Och det gör att vi känner en stor oro för den svenska livsmedelsförsörjningen, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en presskonferens.

LÄS MER: Solig sommar på Gotland kan kosta kor livet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger att svenska bönder kommer att få importera grovfoder till djuren. Därför kommer regeringens krispaket ge stöd för lantbrukarna att köpa in grovfoder till djuren, för att förhindra nödslakt.

– Vi har räknat med 375 kronor per vuxet djur i stöd. Vi har satt ett takbelopp per gård på 150 000 kronor. En normal mjölkgård kommer få ungefär 60 000 kronor i stöd. Förstärkningen i likvida medel ska göra att lantbrukarna kan förhindra utslaktning av djur, säger han.

Stöd i förskott

Sven-Erik Bucht säger att han har talat med EU om möjligheten till att kunna betala ut ett EU-stöd på 250 miljoner kronor i förskott.

– Vi har fått positiva signaler, så jag bedömer att utsikten på att få ett positivt beslut på det här i september är goda eller mycket goda, fortsätter han.

LÄS MER: Vattenbristen: 9 tips på hur du sparar vatten

Regeringen sänker också slakteriavgiften med 60 miljoner kronor.

– Det här är en mycket hög risk för utslaktning. Vi har inte kapacitet på slakterierna och det här är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning både på lång och på kort sikt. Många jordbruksföretag kommer att sättas i konkurs om vi inte hanterar det här på nationell nivå, säger Sven-Erik Bucht.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) säger att regeringen betraktar torkan som ett resultat av klimatförändringar och att man gett 32 myndigheter i uppdrag att arbeta med klimatanpassning och förebyggande åtgärder.

– Regeringen anser att torkan i Sverige är en allvarlig klimathändelse och vi ser också att vi kommer att kunna förvänta oss fler i framtiden, säger hon.

LRF: Totala konstnaden är minst tio miljarder

Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF), välkomnar regeringens krispaket på 1,2 miljarder kronor.

– Det är en ganska stor satsning för att vara ett krispaket från staten. Samtidigt ska man komma ihåg att vi bedömer den totala kostnaden för landbruket till minst tio miljarder kronor, och att det är för tidigt att bedöma den totala kostnaden. Vi kommer att fortsätta våra diskussioner med regeringen om effekten av torkan och hur det slår på bönderna, säger han till TT.

– En eloge till regeringen att man jobbat bra, men konsekvensen av torkan är ännu större, fortsätter han.

LÄS MER: Experterna om megatorkan: ”Måste förbereda oss på värre”

TT: Hur bedömer ni att paketet kan hjälpa?

– Varje krona är värdefull i ett sådant här läge, det hjälper upp likviditeten, men man kunde önska att pengarna skulle komma ut till företagen ännu fortare, säger Palle Borgström.

I framtiden vill han att en större del av lantbruket får tillgång till krispengarna.

– När vi får möjlighet till att påverka del två av det kommer vi trycka väldigt hårt på att hela lantbruket drabbas av torkan, och inte bara nödköttsproducenterna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset