Kent Ekeroth (SD).
Kent Ekeroth (SD).

Kent Ekeroth (SD) anmäler Migrationsverket och myndighetens generaldirektör Anders Danielsson till Justitieombudsmannen (JO) för hanterandet av permanent uppehållstillstånd till syriska flyktingar.

I JO-anmälan rör Migrationsverkets hantering av senaste årens myndighetsbeslut rörande beslut om att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd. I anmälan går att läsa följande:

”Anonyma byråkrater har tagit dessa beslut utan någon politisk tillsyn, beslut som visat sig ha stora effekter på vår offentliga ekonomi. Den allmänna välfärden har utsatts för stora påfrestningar och i förlängningen hela samhället."

– Jag borde har gjort en anmälan redan för två år sedan i ärlighetens namn, redan när de tog detta vansinniga beslut om permanenta och automatiska uppehhållstillstånd, men jag gör det nu och situationen fortsätter att spåra ut mer och mer och det väller in folk och Migrationsverket tar inte sitt ansvar, säger Kent Ekeroth till Metro.

Migrationsverket har beslutat att ge alla syrier som kommer till Sverige permantent uppehållstillstånd eftersom man bedömer att det svåra läget i Syrien inte kommer att upphöra inom överskådlig framtid, och det är då vanligast att göra så. 

– Vanligaste betyder ingenting. De har makten. Innan 2 september 2013 hade de inte tagit det beslutet, och det var ingen som kritiserade dem för det. Ingen annat land i hela Europa gjorde något liknande så det har ingenting med internationella konventioner eller så att göra. De hade kunnat välja och pröva det individuellt, men det gjorde de inte och nu spär de på utvecklingen, de verkar närmast vilja ha mer invandring och det är inte deras uppgift, deras uppgift är att följa riksdagsbeslut och de följer inte ens budgeten vi ger dem. Det är inte acceptabelt, det är inte okej.

Så du vill alltså inte ge syrier permanet uppehållstillstånd?

– Absolut inte.

Varför då?

– Varför skulle man? Det är frågan. Man ska ta bort permanent uppehållstillstånd helt och hållet. Det ska inte ens finnas några alternativ.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik