Drygt sex av tio elever sökte i år till ett högskoleförberedande gymnasieprogram i första hand. Arkivbild.
Drygt sex av tio elever sökte i år till ett högskoleförberedande gymnasieprogram i första hand. Arkivbild.

Läsår efter läsår rusar ekonomiprogrammet i popularitet – och är snart ifatt det klassiska naturvetenskapsprogrammet i antalet sökande. Men kurvan pekar nedåt för såväl det estetiska programmet som yrkesprogrammet med inriktning på hotell och turism.

Med en examen från ekonomiprogrammet ska eleverna vara redo för högskolestudier inom framför allt ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

– Ända sedan starten av den nya gymnasieskolan 2011 har ekonomiprogrammet ökat mest markant. Nu hör det till ett av de tre dominerande gymnasieprogrammen och är lika populärt bland både pojkar och flickor, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket, till TT.

Färre till estetiska

I takt med att ekonomiprogrammet är allt fler tonåringars förstahandsalternativ syns en stadig minskning av antalet sökande till estetiska program, visar den preliminära statistiken från Skolverket.

– Eftersom meritpoängskurser inte ingår på samma sätt som i andra högskoleförberedande program kan det vara så att ungdomarna väljer bort det estetiska programmet. Man vill ofta gardera sig och läsa taktiskt. Dessutom är det inte lika många som erbjuder det estetiska programmet längre, säger Sandström.

Drygt sex av tio elever sökte i år till ett högskoleförberedande program i första hand. Trenden att andelen som söker ett högskoleförberedande program ökar håller därmed i sig, konstaterar Skolverket.

Handel populärt

När det gäller gymnasieskolans yrkesprogram ökade handels- och administrationsprogrammet allra mest. Programmet har i år 400 fler sökande vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med förra läsåret. Därmed står handels- och administrationsprogrammet för den största procentuella ökningen bland samtliga program.

Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet minskade med 13 procent – den procentuellt största minskningen bland samtliga gymnasieprogram. Även restaurang- och livsmedelsprogrammet minskar.

– Det är lite motsägelsefullt eftersom man har rapporterat om en brist på till exempel kockar. Så det borde finnas ett större intresse med tanke på den positiva arbetsmarknaden, säger Sandström.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset