Flera personer, däribland Elon Musk skriver i ett öppet brev till FN där de varnar för artificiell intelligens i framtida vapen.
Flera personer, däribland Elon Musk skriver i ett öppet brev till FN där de varnar för artificiell intelligens i framtida vapen.

Flera experter och företagare vill förhindra att tekniken bakom artificiell intelligens missbrukas och används till framtida vapen.

I ett öppet brev till FN uppmanar flera experter och företagare, däribland Teslas Elon Musk, att artificiell intelligens inte bör få användas i framtida vapensystem.

LÄS MER: Facebook har stängt av AI-dator – började kommunicera på sitt eget språk

”Dödliga autonoma vapen hotar att bli den tredje revolutionen i krigsföring”, står det i brevet.

Författarna till brevet varnar att så kallade autonoma vapen (vapen som i framtiden kan agera självständigt) kommer att leda till krig som är betydligt större i skala än tidigare – och snabbare än vad människor kan förstå. Vapnen kan exempelvis användas av terrorister mot oskyldiga människor.

”Vi har inte mycket tid på oss att agera”, skriver författarna i det öppna brevet.

LÄS MER: Här är robotarna som ska ta över vården

Ämnet är något som delar expertkåren.

Martin Hagström, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, menar att oron är obefogad. Att människan skulle lyckas skapa en maskin som kan tänka eller ha ett eget medvetande är det långt kvar till.

– Vad man i den internationella debatten är orolig för är att man bygger system som man inte riktigt förstår hur de kommer att uppträda, förklarar Martin Hagström.

System som är oförutsägbara är dock förbjudna och Hagström förklarar att ingen nation ens vill ha ett system som ingen vet hur det uppträder eller som agerar självständigt.

Däremot tror Max Gordon, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och AI-forskare, att artificiell intelligens redan förs in i vapen och att det sker i stor utsträckning – en utveckling som han tror är svår att bromsa.

– Sedan tror jag inte att det här gör att vi får en Terminator, det kommer inte att vara den typen av AI. Det kommer vara något som kan storma en byggnad eller patrullera gator och upptäcka avvikelser. Men den tar inte egna beslut och kan inte gå utanför ramarna för vad den är tänkt att göra, förklarar Gordon.

Att Elon Musk och de andra experterna ändå är oroliga för autonoma vapen tror Martin Hagström har att göra med att de inte är insatta i hur militära system fungerar och vilka regelverk som styr de militära systemen.

– Jag tycker att debatten är viktig men jag tycker att deras oro kanske grundar sig mer på teknikkunnande och brist på militärt kunnande, säger Hagström vid FOI, som anser att det är en orealistisk oro att vapnen skulle agera på egen hand.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om teknik