Ett undernärt barn får läkarvård i ett flyktingläger i Kenya.
Ett undernärt barn får läkarvård i ett flyktingläger i Kenya.

I somras rapporterade världens medier om den svåra svältkatastrofen på Afrikas horn. Nu riktas kameralinserna åt annat håll. Men Östafrikas barn fortsätter att dö av undernäring och andra bristsjukdomar.

Brendan Bannon

Doktor Luana Lima ser till patienter i flyktinglägret Dadaab i norra Kenya dit många Somaliska flyktingar tagit sig.

Lina Eidmark.

Över 13 miljoner människor är ännu i akut behov av humanitär hjälp i Somalia, Etiopien, Kenya, Eritrea och Djibouti, enligt Unicef.

Mest akut är situationen i Somalia, där missväxt och väpnade konflikter har tvingat miljontals människor att lämna sina hem.
– På våra sjukhus och undernäringskliniker ser vi lika många patienter som i somras. Det är främst barn under fem – det är de som drabbas hårdast – men även deras mammor, berättar Lina Eidmark på Läkare utan gränser. 

Hon kom hem från Nairobi i går morse efter att ha jobbat med koordinering av organisationens informationsinsatser i Somalia och Kenya. Eftersom Somalia inte har haft en fungerande stat på många år har hälsovården kollapsat  och många somalier har aldrig vaccinerats, vilket gör dem känsliga för epidemier. 
– Utöver undernäringen har vi stora problem med mässling – en kombination som kan vara dödlig för små barn. Vi bedriver vaccinationskampanjer, men det är svårt att nå ut till så många, och se till att de får heltäckande skydd.

Vädret fortsätter att drabba somalierna skoningslöst. Den värsta torkan på decennier har i delar av landet ersatts av regn – stora mängder regn. Så nu är det vätan som kan leda till att skördarna åter slår fel.

Regnet leder också till ökad risk för vattenburna sjukdomar, som kolera och diarréer. I huvudstaden Mogadishu har Läkare utan gränser nu satt upp ett koleracentrum med 150 bäddar. Även risken för malaria ökar, eftersom myggorna som sprider sjukdomen trivs i fuktig miljö.

Sedan mitten av maj har Läkare utan gränser behandlat över 30 000 barn för undernäring bara i
Somalia. Behovet är praktiskt taget oändligt. Trösten är att behandlingen faktiskt fungerar.
– Det våra fältarbetare beskriver som det värsta på undernäringscentren är att barnen är så trötta och svaga att deras vanliga barnbeteende försvunnit. Men med rätt behandling blir de snabbt bättre. Efter bara ett par dagar kan ett barn se mycket friskare ut, börja prata, jollra och skratta, säger Lina Eidmark.

► LÄS MER OCH GE ETT BIDRAG

195 miljoner undernärda

  • Akut undernäring beror på att en person inte får sitt dagliga behov av energi, proteiner, vitaminer och mineraler.
  • Enligt UNICEF är 195 miljoner barn under fem år undernärda  i världen. 20 miljoner av dessa lider av grav akut undernäring som utan behandling leder till döden. Varje år dör omkring 4 miljoner barn till följd av undernäring.
  • Undernäring leder till försämrat immunförsvar som i sin tur ökar risken att drabbas av infektionssjukdomar, som luftvägsinfektioner, diarré, mässling, och malaria.
  • Undernäring behandlas med näringstillförsel i anpassade mängder vid upprepade tillfällen fördelade jämt under hela dygnet.
  • Med rätt behandling botas upp till 95 procent av barnen inom 30 dagar.

    Källa: Läkare utan gränser/Unicef
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset