Monika Hörling arbetar som sjuksköterska på Röda Korsets fartyg Responder Medelhavet, som undsätter migranter.
Monika Hörling arbetar som sjuksköterska på Röda Korsets fartyg Responder Medelhavet, som undsätter migranter.

Situationen för de migranter som försöker nå Europa från Libyen har blivit fullständigt desperat. Båtarna är i så pass dåligt skick att Röda Korset bedömer att flyktingarna skulle vara dödsdömda om Medelhavet inte patrullerades av räddningsteam.

– Det finns ingen chans att dessa båtar kan ta sig över Medelhavet, säger Monika Hörling, sjuksköterska vid Röda Korset, via telefon från organisationens fartyg Responder som befinner sig på internationellt vatten utanför Libyens kust.

Bara timmar tidigare har besättningen räddat nästan 200 personer från överfulla småbåtar, odugliga för en färd genom de kalla vågorna.

Havet mellan Europa och den afrikanska kontinenten har förvandlats till en gravplats för tusentals flyktingar som varje år ger sig ut på en hopplös resa mot drömmen om en framtid.

Räddat tusentals

Om inte kustbevakning och frivilligorganisationer ständigt patrullerat Medelhavet hade vågorna årligen tagit ytterligare tiotusentals människoliv. Bara Röda Korsets fartyg har räddat 5 000 migranter sedan i augusti.

– Jag tror inte att någon skulle sätta sig i de här båtarna om de hade vetat att de inte har en chans att ta sig i land. Många tror att det är riskfritt och smidigt att komma över, säger Monika Hörling.

I bakgrunden hörs ett sprakande högtalarmeddelande och hon tystnar kort. Vill lyssna om det dykt upp ytterligare båtar med nedkylda, desperata flyktingar i området. Sedan tar hon upp luren igen.

– Hösten är här. Det blåser snabbt upp till storm på havet. Vissa dagar kan vara väldigt svåra. Men vissa dagar är lugnare. I dag är en sådan dag, säger hon.

Stort vårdbehov

Många av dem som räddas behöver akutsjukvård. Kvinnor och barn placeras på golvet i båtens mitt och drabbas av en form av brännskador.

– Bränsle läcker ut från halvöppna dunkar. De sitter i sörjan av bränsle urin och vatten och får kemiska brännskador på ben och underliv. De behöver tas om hand om omedelbart, berättar Hörling.

Antalet drunknade migranter och flyktingar på Medelhavet i år till uppgår till 4 220, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. I torsdags omkom minst 239 människor i båtolyckor. Både UNHCR och Röda Korset vädjar om säkra vägar till asyl för de flyktingar som söker skydd från krig eller förföljelser.

– Det är ingen som tycker att det här är en lösning i längden. Men så länge det inte finns någon säker och laglig väg att ta sig till Europa kommer Röda Korset att vara här och hjälpa dem.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset