Hannes Qvarfordt är talesperson för RSMH Livet – en förening för personer med psykisk ohälsa. Han efterfrågar en vård där medicinering inte är lösningen på alla problem.
Hannes Qvarfordt är talesperson för RSMH Livet – en förening för personer med psykisk ohälsa. Han efterfrågar en vård där medicinering inte är lösningen på alla problem.

För lite resurser och för mycket medicin. Det är Hannes Qvarfordts, talesperson RSMH Livet, analys av problemen inom vården av personer med psykisk ohälsa.
– Det drar mer och mer åt medicinsk behandling. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har varit i ropet, men å andra sidan går den in och ersätter annan psykoterapi, inte medicin, säger han.

Vad innebär det för dem med psykisk ohälsa?
– Det innebär att när man söker vård så måste man, på grund av resursfrågan, nästan vara dödligt illa däran för att över huvud taget tas emot av vården. Och om man väl har kommit in på avdelningarna så sker det inte så mycket mer än att man distribuerar medicin och bevakar patienterna. Dagliga aktiviteter och terapisamtal är det väldigt lite av.
Hannes Qvarfordt efterlyser större resurser, så att vården kan erbjuda det som patienterna efterfrågar.
– Till exempel Kalmarmodellen, där man tagit mer tid med patienten, suttit ner och ätit och lyssnat. Och nästan halverat tvångsinsatserna.

Om sambandet är så tydligt, varför jobbas det inte mer så?
– Det är ju naturligtvis så att sådana psykosociala insatser är mer personal-krävande, och det är ingenting som politiker gillar.

Vad skulle vara det första viktiga steget för politikerna att ta för att förbättra läget?
– Utvidga kontakten med brukarorganisationer, fästa större vikt vid vad patienterfarenheter säger. Det tror jag är det viktigaste för det hoppas jag leder till att de ändrar inriktning på hur de satsar pengarna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset