Rättsexperten: Pappor känner att de diskrimineras

SKILSMÄSSOR. Endast en pappa av tio vinner en vårdnadstvist. Ett av skälen kan vara att de som utreder vårdnadsfrågor på socialtjänsten till stor del är kvinnor. Så många som åtta av tio socialsekreterare på de svenska kommunerna är kvinnor. Vårdnadsutredningarna är en stor del i det underlag som domstolar använder för att fatta beslut i vårdnadstvister.
– Det är inte i första hand domstolarna som dömer till moderns fördel. Det svåraste är att få en könsneutral utredning från socialtjänsten, eftersom det nästan uteslutande är kvinnor som gör utredningarna, säger Johan Ridderbjelke, familjerättsadvokat.

Annika Rejmer är
doktor i rättssociologi vid Lunds universitet. Hennes forskning visar att pappor känner sig diskriminerade i kontakt med socialtjänsten.
– Pappor i svåra vårdnadstvister känner att de diskrimineras i sin kontakt med socialtjänsten. De får inte komma till tals och de känner att deras syn på barnets bästa inte tas på allvar, säger hon.
Enligt Socialstyrelsens senaste mätning år 2002 slutade endast 10 procent av alla vårdnadstvister med att pappan fick ensam vårdnad.
– De här siffrorna har inte förändrats utan är relevanta även i dag, säger Thomas Thörnqvist, familjerättssocionom som arbetar med vårdnadsutredningar och driver en hemsida om familjerätt på nätet.

I en Metro Life Panel, en undersökning bland Metros läsare, svarar 63 procent av männen att de anser att pappor diskrimineras i vårdnadstvister. Det är dubbelt så många som bland kvinnorna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset