John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, kramar Fred Taikon, en av de registrerade, efter Svea hovrätts dom.
John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, kramar Fred Taikon, en av de registrerade, efter Svea hovrätts dom.
Rättsligt TT

Svea hovrätts dom om Skånepolisens så kallade romregister utlöste glädjetårar.

Det är en stor seger för alla romer i Sverige att rättsväsendet har fungerat, säger Fred Taikon, en av de registrerade.

Svea hovrätt slår fast att de elva personer som krävt skadestånd lagts in i registret enbart på grund av sitt etniska ursprung. De har utsatts för en allvarlig kränkning, anser domstolen, och ska få 30 000 kronor var i skadestånd.

Tio av dem som målet handlat om är romer och en är gift med en person med romskt ursprung. Tillsammans med fler än 4 000 personer fanns de med i det register som Skånepolisen förde under namnet "Kringresanderegistret", avslöjat av Dagens Nyheter 2013.

Följderna oklara

Skadeståndsbeloppet blev precis det som de registrerade krävt. Men vad detta kommer att betyda för alla andra som funnits med i registret är fortfarande oklart. Till att börja med måste domen vinna laga kraft, understryker John Stauffer, chefsjurist vid Civil Rights Defenders, som fört de registrerades talan.

Nu gäller domen de här elva, så det finns ingen automatik i det. Men det är klart att övriga står starkare nu om de vill kräva ersättning, säger han till TT.

Fred Taikon hoppas nu att justitiekanslern, som företräder staten, inte ska överklaga vidare till Högsta domstolen. Det viktiga är i stället att se till att något liknande aldrig sker igen, understryker han.

"Otroligt lidande"

Jag tänker att det här måste bli ett prejudicerande fall. Alla som har varit med i registret har nu möjlighet att söka ersättning och få kompensation för lidandet, för det har varit ett oroligt lidande, säger han.

Justitiekanslern (JK) har tidigare fattat ett principbeslut om en ersättning på 5 000 kronor till var och en som funnits med i registret för kränkning av den personliga integriteten. Men även under rättegången i Svea hovrätt har JK hävdat att personerna inte registrerats enbart på grund av etnicitet och därför har JK motsatt sig skadeståndskravet. Domstolen anser dock att staten inte lyckats ge någon förklaring till varför personerna fanns med i registret.

JK nöjd med domen

Jag är nöjd med att hovrätten har gjort en ordentlig prövning och skrivit en väldigt klar och redig dom, säger justitiekansler Anna Skarhed till TT.

Hon ska gå igenom domen ytterligare innan hon tar ställning till om den ska överklagas.

Men det förutsätter att det finns någon prejudikatfråga och jag skulle inte tro att det blir så.

Först därefter tar JK ställning till om fler är berättigade till ersättning.

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, kramar Fred Taikon, en av de registrerade, efter Svea hovrätts dom.
John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, kramar Fred Taikon, en av de registrerade, efter Svea hovrätts dom.
Jag är nöjd med att hovrätten har gjort en ordentlig prövning och skrivit en väldigt klar och redig dom.

Justitiekansler Anna Skarhed om Svea hovrätts dom om polisens så kallade romregister, som innebär att elva registrerade personer ska få 30 000 kronor var i skadestånd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset