Då och då läser man om hur någon framgångsrik Voldemort-typ placerar tvivelaktigt ihopskrapade miljarder i något skatteparadis. Som i veckans stora skattesmitaravslöjande, där sådana fall lyftes fram i medier över hela världen. Det gör lätt att man får en lite dyster syn på vad som leder till framgång – åtminstone om man med framgång menar att tjäna bra och få en fin titel. Det verkar ju som att rakaste spåret till att lyckas på den punkten är kallhamrad egoism. Desto mer uppmuntrande är att det finns forskning som visar att det ofta fungerar precis tvärtom.

Nivån av så kallade prosociala beteenden, definierat som ”frivilliga beteenden som gagnar andra”, har starkare samband med hur bra det går för en person än väldigt mycket annat. Och det är samband man kan se redan i barndomen. Till exempel i en färsk studie från forskare vid amerikanska Duke University. Där visade det sig att barn som lärare skattat som snälla, hjälpsamma, omtänksamma och förstående i kontakten med andra barn i betydligt högre grad lyckades som vuxna.

Det kunde handla om sådant som att ta ut examen, ha bättre hälsa, få fast jobb och göra bra ifrån sig på arbetsplatsen. Sambanden fanns kvar även efter att forskarna tagit hänsyn till sådant som kön, etnisk bakgrund och klass – och kunde betydligt bättre än exempelvis aggressivitet förutsäga hur det skulle gå senare i livet. Jag kommer att tänka på det när jag läser om Googles så kallade Aristoteles-projekt, som sedan 2012 försökt lista ut varför vissa av företagets arbetsgrupper gör bättre ifrån sig än andra. En viktig faktor utkristalliserades så småningom.

Det visade sig att arbetsgrupper präglade av prosociala beteenden, och där medarbetarna kommunicerade rakt och öppet, fungerade bättre än andra. Googles slutsats ligger helt i linje med forskning om hur viktiga trygga miljöer är för goda resultat. När ingen är rädd att säga sin mening, och fler idéer kommer upp på bordet, leder det ofta även till bättre ideer. Om man ska tro forskningen är det inget att snacka om. God nattsömn går utmärkt att kombinera med en bra karriär.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Jobb