SVT-anställda har fått frågor om sina partisympatier, Syftet är att undersöka sanningshalten i påståendet att SVT är vänstervridet. Arkivbild.
SVT-anställda har fått frågor om sina partisympatier, Syftet är att undersöka sanningshalten i påståendet att SVT är vänstervridet. Arkivbild.

Anställda på SVT har i en enkät tillfrågats om sina partisympatier. Syftet är att bekräfta eller vederlägga uppfattningen att SVT är "vänstervridet". Men undersökningen får kritik.

Enkäten har skickats ut till 1 500 medarbetare från det nya samhällsprogrammet "Sant eller falskt" som ska granska påståenden som sprids i sociala medier.

Flera SVT-anställda har upplevt frågan som obehaglig åsiktsregistrering, enligt mejl till tidningarna Journalisten och ETC.

Ulrika Hedman, forskare i journalistik vid Göteborg universitet, är kritisk.

– Frågan om SVT är vänstervridet handlar ju om innehållet, och att fråga de anställda vilken partisyn de har svarar inte på den frågan, säger hon till Dagens Nyheter.

Tidigare forskning inriktad på innehållet har visat att rapporteringen är ganska partipolitiskt neutral. Ulrika Hedman anser också att enkäten är felaktigt utformad och saknar de variabler som forskare använder.

Lisa Jarenskog på SVT i Göteborg är projektledare för det nya programmet. Hon säger att redaktionen är medveten om bristerna i enkäten, men poängterar att den inte utgör hela undersökningen. Hon understryker också att medarbetarna inte behöver vara oroliga för att deras åsikter ska registreras, eftersom enkäten är helt anonym.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset