Ensambarn löper 50 procent högre risk att bli feta än barn som har syskon. De belönas också oftare med mat, visar en ny studie.

Studien, som lagts fram vid Sahlgrenska akademin, omfattar 12 700 barn mellan 2 och 9 år från Sverige och sju andra länder. Hänsyn har tagits till föräldrarnas vikt och till barnens födelsevikt.

Vilka orsaker som ligger bakom skillnaderna är inte helt klarlagt, men forskarna pekar på vissa faktorer som kan ligga bakom. Ensambarn leker enligt studien mindre tid utomhus, ser mer på tv och konsumerar mer socker än syskon. Föräldrar till ensambarn är dessutom mer benägna att ge mat som belöning än flerbarnsföräldrar. 

I studien framgår också att sydeuropeiska barn är fetare än svenska. I den svenska delen räknas 9,5 procent av barnen som överviktiga. Motsvarande siffra i Italien är 41, 9 procent.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset