Skor i hallen på ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. Arkivbild.
Skor i hallen på ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. Arkivbild.

Det är etiskt försvarbart att göra medicinska åldersbedömningar på människor som söker asyl i Sverige.

Det tycker Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som på torsdagen presenterar ett etiskt ramverk i frågan. I en artikel på DN Debatt presenterar Smers ordförande Kjell Asplund hur rådet har resonerat.

"De medicinska metoderna bidrar till mindre godtycklighet och gör så att barns särskilda intressen kan värnas", skriver Kjell Asplund.

Rådet tycker inte att den medicinska bedömningen ska användas på rutin utan bara när den asylsökandes ålder är osäker, efter att intervjuer och dokument och annat har beaktats.

Bedömningen får heller inte genomföras utan samtycke och vid undersökningen ska den sökandes integritet respekteras. Dessutom bör man ta hänsyn till att den medicinska bedömningen har en felmarginal. "Om den exakta åldern är osäker ska den asylsökande betraktas som ett barn", skriver Asplund.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset