EU-kommissionen vill skapa en europeisk försvarsfond för att stödja investeringar och utveckling av ny försvarsteknologi och ny utrustning.

"För att kunna garantera vår gemensamma säkerhet måste vi i Europa investera i gemensam utveckling av den teknik och utrustning som är av strategisk betydelse", säger kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i ett pressmeddelande.

Den del som gäller forskning ska inledningsvis innehålla upp till 90 miljoner euro om året, som medlemsländerna ska kunna använda för bland annat "innovativ försvarsteknik". Därutöver ska en så kallad kapacitetsdel göra det möjligt för EU-länderna att köpa in viss utrustning tillsammans för att på så vis pressa ned kostnaderna.

Förslagen ska nu diskuteras av medlemsländerna, inte minst vid stats- och regeringschefernas nästkommande toppmöte den 15–16 december.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset