Förslag om nya, gemensamma asylregler ska nu börja förhandlas i EU. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill att länder ska tillåtas ha mer generösa villkor. Arkivbild
Förslag om nya, gemensamma asylregler ska nu börja förhandlas i EU. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill att länder ska tillåtas ha mer generösa villkor. Arkivbild

Förslag på nya EU-regler kan göra det omöjligt för Sverige att återgå till permanenta uppehållstillstånd när den tillfälliga asyllagen upphör.Men regeringen vill att enskilda EU-länder ska kunna ha mer generösa asylregler.

I somras kom en hel rad nya förslag för att harmonisera EU-ländernas asylpolitik. Bland annat föreslås att flyktingar ska få tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i ett år. Reglerna ska gälla lika i alla EU-länder.

Mer generöst

I nästa vecka ska EU:s migrationsministrar diskutera förslaget för första gången.

– Det måste finnas utrymme för medlemsländer att vid behov ha mer generösa regler än andra länder, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Den linjen har han nu fått stöd av riksdagens EU-nämnd för att driva.

Sedan i somras gäller en ny skärpt asyllag i Sverige. Den ska gälla i tre år och innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel. De föreslagna EU-reglerna kan grusa förhoppningarna för dem som hoppas på en återgång till mer generösa regler 2019 och permanenta uppehållstillstånd som regel.

– Just när det gäller tillfälliga kontra permanenta uppehållstillstånd har förslaget betydelse, medan andra frågor, som till exempel familjeåterförening, inte alls berörs, säger Morgan Johansson.

Splittrade EU-länder

I grunden är den svenska regeringen positiv till att slå fast gemensamma asylregler i en bindande förordning som blir lag i alla EU-länder. Men alla tycker inte som Sverige.

– Jag vet att det finns ett motstånd från länder som överhuvudtaget inte vill harmonisera reglerna, för att de vill motarbeta asylrätten. De länderna är helt enkelt rädda för att behöva ta emot flyktingar. Vinsten med ett sådant här system är att alla förbinder sig att värna asylrätten, säger Johansson.

Det föreslagna regelverket kan tolkas som att det inte går att ge permanenta uppehållstillstånd, i vart fall inte förrän efter en viss tid.

– Vi kan inte ha stora grupper i EU som år efter år lever utan att veta om man har rätt att vara här, säger Johansson.

Han räknar med att förhandlingarna om de många olika asylförslagen kommer att ta lång tid, kanske något år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset