Klimatkris och klimatångest. Två ord som har präglat nyhetsflödet det senaste året. Men hur ska krisen lösas? Enligt en expert krävs det att partierna lyckas formulera en ny samhällsberättelse.

Många av politikerna är oroliga för en klimatkris. Det visar Metros enkät med partiernas talespersoner i klimatfrågor. “Tiden är knapp och utmaningen enorm”, enligt Socialdemokratens talesperson för miljö och klimat Hanna Westerén och Liberalernas talesperson Tina Acketoft skriver: “För att rädda klimatet och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu.”

– I dag måste ett seriöst parti ha ett svar på klimatoron som finns hos befolkningen, säger Roger Hildingsson, miljöpolitisk forskare och statsvetare vid Lunds universitet.

Ett undantag i enkäten är Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen som valde att inte svara på frågan om klimatoro. Enligt Roger Hildingsson finns det flera anledningar till det.

– SD är ett specialfall eftersom att de har valt att profilera sig lite som det klimatskeptiska partiet. Under senare år har SD försökt appellera till den folkopinion som är skeptiska till miljö- och klimatomställningen. Under de senaste mandatperioderna har företrädare för partiet än mer tydligt ifrågasatt hur mycket resurser samhället ska lägga på omställning, säger han.

LÄS MER: Talmannen tar över samtalen – ingen ny sonderingsperson

Kärnkraftens revansch

Enkäten med partiernas talespersoner visar också att det finns en stor enighet inom viktiga klimatpolitiska frågor. Men det finns även stora skillnader mellan partierna.

Både KD och SD ser en satsning på ny kärnkraft som något som gör att partiet skiljer sig från de övriga.

– Vill KD driva den linjen så riskerar man att bryta mot energiöverenskommelsen. Att de gör det här uttalandet beror på att det inom konservativa läger finns företrädare som ser kärnkraft som en bra energikälla ur ett klimatperspektiv. Här svarar KD också upp mot en folkopinion som finns, säger Roger Hildingsson.

Måste övertyga

Ett problem med klimatfrågan har alltid varit hur partierna ska överleva politiskt när de fattar beslut som kan ha stor påverkan på våra liv. Majoritet av de talespersonerna svarar att det kommer att krävas beslut som kan bli impopulära. För att inte tappa väljare menar Roger Hildingsson att de måste berätta en politisk historia likt den om folkhemmet.

– Man måste lyckas motivera de insatser som görs för samhället och klimatet i en större berättelse om vad det är för framtida samhälle vi vill ha. Det finns ett embryo av en ny typ av samhällsberättelse. I den ses klimatförändringar som en chans att inte bara minska Sverige miljöpåverkan, utan att också som ett sätt att bidra till förnyelse och modernisering av det svenska samhället.

Men det är en utmaning för politikerna att berätta om möjligheterna på ett övertygande sätt, enligt Hildingsson.

– Lyckas man berätta det här på rätt sätt så kan man motivera den typen av politiska åtgärder som behövs för att driva på den typen av samhällsutvecklingen, säger han.

LÄS MER: Så ser nya riksdagen ut – de är äldst och yngst

”Finns många fördelar”

Både inom det rödgröna blocket och inom Alliansen finns det påbörjade berättelser.

“Det här är en stor utmaning, men jag är övertygad om att den går att klara av. Det finns många fördelar med att leva hållbart, inte bara klimatmässigt, utan hälsoskäl, näringspolitik och säkerhetspolitik spelar också in. Det ger mig energi att fortsätta kämpa varje dag för en grön politik och ett bättre klimat”, skriver Rickard Nordin, Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågor, i sitt enkätsvar till Metro.

Även Jens Holm, Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson, formulera ett budskap som trycker just på möjligheterna.

“Om inte omfattande strukturella förändringar görs inom hela vårt samhälle inom kort så kommer det få mycket allvarliga konsekvenser. Den rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterade nyligen bekräftar detta med all tydlighet. Att snabbt genomföra en klimatomställning och minska de stora klyftorna i vårt samhälle ger oss samtidigt en stor möjlighet till ett hållbart och mer rättvist samhälle,” skriver han.

LÄS MER: Här är riksdagsledamöternas förmåner från gratis bostad till guldkort på SJ 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om miljö