Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet, säger att räddningsarbetet efter skalvet i Italien kan vara riskfyllt på grund av efterskalv.
Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet, säger att räddningsarbetet efter skalvet i Italien kan vara riskfyllt på grund av efterskalv.

Efter nattens skalv i Italien fortsätter efterskalven, något som kan göra räddningsarbetet riskfyllt.– De som jobbar med räddningsaktiviteter måste vara försiktiga, säger seismologen Reynir Bödvarsson.

Ur seismologisk synvinkel berättar Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet, att sekvensen av efterskalv i Italien har förlöpt som man kunde förvänta sig.

– Det största efterskalvet kom ganska snabbt, knappt en timme efter huvudskalvet, säger han.

Bärgningsarbetet kan vara farligt i ljuset av efterskalven.

– När byggnader delvis rasat, och det kommer ett relativt kraftigt efterskalv, då kan byggnader rasa vidare. De som jobbar med räddningsaktiviteter måste vara försiktiga på grund av det.

Fortsätter i veckor och månader

Efterskalven kan komma att fortsätta i veckor och månader, men de blir färre och mindre med tiden.

– Men även om sannolikheten är liten för att ett allvarligt efterskalv inträffar om några dagar, så är den inte noll.

Skalvet i Italien uppmättes till 6,2 i magnitud.

– Storleken är inte anmärkningsvärd. Skalv av den här storleken är inget som förvånar oss, men dessbättre händer det inte alltför ofta. Det är kanske ungefär vart tionde år man har ett allvarligt skalv i Italien.

Potentiellt farliga

Skalvet inträffade relativt grunt, på fyra kilometers djup.

– Skalven i det här området vet vi är ganska grunda, de är inte på 80–100 kilometer. Men om det är på fyra eller åtta kilometer, det gör inte så stor skillnad.

Grunda skalv på mindre än tio kilometers djup och med en styrka med 6 i magnitud, och över, kan vara potentiellt farliga.

– Särskilt i kulturområden med gamla byggnader som inte är byggda med nutida teknik.

Svårt att förutse

Bödvarsson säger att det inte går att med exakthet förutsäga när skalv skall uppstå i ett visst område.

– Vi kan inte förutsäga tidpunkten för ett kommande skalv med sådan noggrannhet. Vi vet däremot att det här är ett sådant område där det förr eller senare kan komma ett skalv av den här storleken. Det vi vetat är att det är 80 procent sannolikt att det inträffar ett skalv av den här storleken inom 20 år.

Dröjer innan samma område kan drabbas

Skalven uppstår på grund av att Afrikas kontinentalplatta rör sig norrut och trycker på Euroasiatiska plattan. Gränsen mellan plattorna går genom Medelhavet. Det kommer att dröja innan det kommer ett nytt skalv i exakt samma område.

– Det tar tid att bygga upp de här elastiska spänningarna. I ett område som fått en jordbävning så tar det årtionden, eller mer, tills tillräcklig spänning har byggts upp igen och ett nytt skalv kommer. När efterskalven klingat av kan man vara säker på att inte få ett allvarligt skalv på ganska länge i just precis samma område.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset