Lars Arrhenius är generalsekreterare för Friends.
Lars Arrhenius är generalsekreterare för Friends.

60 000 barn utsätts för mobbning i skolan varje år. En ny kartläggning visar att var fjärde barn i förskolan och på lågstadiet är orolig för att bli lämnad ensam på rasten.”Det är väldigt allvarliga siffror”, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare för Friends.

En av fem har blivit kränkt av en annan elev det senaste året i årskurs 3-9, visar Friendsrapporten 2016. Kön, etnicitet och funktionsnedsättning är de vanligaste trakasserierna i årskurs 6-9. Var tredje ung person har blivit kränkt på nätet det senaste året. 

– Ansvaret ligger på olika nivåer. Det är nolltolerans mot mobbning. Skolan har en skyldighet att agera omedelbart när ett barn är utsatt, att utreda för att få stopp på det och att jobba förebyggande mot det. Sedan ligger det också ett ansvar på högre nivåer. De som äger skolorna, varse sig det är kommuner eller privatägt, har det yttersta ansvaret att se till att skolorna har resurser och kompetens kring mobbning. Politikerna har också ett stort ansvar, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends.

LÄS MER: "Mobbning dyrt för samhället"

När Friends nu för första gången undersökt hur det ser ut med mobbning bland de yngsta barnen, förskoleklass till årskurs 3, visar det sig att 25 procent av alla barn är orolig för att bli lämnad ensam på rasten. 4 av 10, alltså 40 procent, är otrygga någonstans på skolan, främst vid toaletterna, skolgården och omklädningsrummet. 

– Det är mycket allvarliga siffror. Det är väldigt små barn det handlar om och att man redan då ska känna rädsla för att bli lämnad ensam blir man både ledsen och påverkad av att höra, tycker jag. Det första steget är att bil medveten om att problemet finns och det blir man genom att ställa frågor till barnen. Det är de som är experterna på det här och kan berätta hur det ser ut.

LÄS MER: "Allt fler anmäler mobbning"

Lars Arrhenius säger att anledningen till att man nu också börjat kartlägga de yngre beror på att många som blivit utsatta för långvarig mobbning berättat att det började redan i förskolan.

– Man lyfter inte alltid de yngsta barnen och det borde man. De första åren i skolan är en jätteviktig period i ett barns liv.

Den spridning som kränkningar och mobbning får i dag på nätet gör att de som är utsatta blir mobbade även utanför skoltid.

– Så även om mobbningen inte ökat så är det ännu svårare för de utsatta i dag. Jag är övertygad om att det går att stoppa mobbning om skolarna har ett bra förebyggande arbete och alltid följer upp. Vi kan se skolor som lyckas med det, så vi vet att det går.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset