Katri Lampinen är stressexpert och erbjudandeansvarig för risk och hälsa på pensionsbolaget SPP.
Katri Lampinen är stressexpert och erbjudandeansvarig för risk och hälsa på pensionsbolaget SPP.

Många chefer är medvetna om att frågor om stress och hälsa ska tas på allvar på arbetsplatsen. Men enligt stressexperten Katri Lampinen vet alldeles för få chefer hur de ska hantera en situation där en anställd mår dåligt. För Metro berättar hon om några av de skyldigheter som chefer har gentemot sina anställda.

Psykisk ohälsa står för ungefär 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med närmare 130 procent mellan juni 2011 och halvårsskiftet 2017, enligt siffror från Försäkringskassan 2017. Den typ av sjukskrivningar som ökar mest är reaktioner på svår stress, där bland annat utmattningssyndrom ingår.

Enligt Katri Lampinen, stressexpert och erbjudandeansvarig för risk och hälsa på pensionsbolaget SPP, beror sjukskrivningar för utmattningssyndrom sällan på en enskild sak. Ofta kan det röra sig om en kombination av för hög arbetsbelastning och brist på kontroll över jobb och privatliv. Något som däremot alltid ser likadant ut är chefens ansvar för sådana här frågor på arbetsplatsen.

LÄS MER: Debatt: Vi har snackat klart om stress

– Arbetsmiljölagen är tydlig med att det är arbetsgivarens och chefens ansvar att ha en hälsosam arbetsmiljö och företaget ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller både den fysiska arbetsplatsen och den psykiska hälsan hos medarbetarna, säger Katri Lampinen.

Hon menar att chefer måste ha en plan för hur arbetsplatsen aktivt jobbar med att förebygga stressrelaterad ohälsa samt en arbetsmiljöpolicy som de anställda har tillgång till. Chefer har ett stort ansvar, men med det kommer även stora möjligheter att fånga upp tidiga tecken på ohälsa hos medarbetarna. På så sätt kan åtgärder vidtas i tid för att undvika sjukskrivningar.

– Jag tror det är viktigt att som chef föregå med gott exempel. Om chefen sänder ut signaler på att hen är stressad är det lätt för de anställda att tro att stress och hög arbetsbörda är något normalt, kanske till och med eftersträvansvärt på arbetsplatsen.

LÄS MER: Experten: Här är de vanligaste stressfaktorerna på jobbet – och så motverkar du dem

Katri Lampinen tror att ett framgångsrikt koncept är att arbetsgivaren på eget initiativ lyfter frågor om ohälsa och stress för att öppna upp en dialog med medarbetarna.
– Om du som chef gör det till en vana att fråga personen hur de mår vid varje medarbetarsamtal, tror jag att fler känner att de vågar vara öppna med sin situation. Det ska aldrig behöva kännas skamligt att vara utmattad, trött eller nedstämd. Ju tidigare vi kan prata om det, desto troligare är det att vi får hjälp i tid.

Katri Lampinen 5 tips till chefer för att motverka stress på jobbet

  • Känn till dina skyldigheter. Läs på i den uppdaterade Miljöförordningen från 2016 om vilka regler som gäller, där tydliggörs arbetsgivarens ansvar för de anställdas fysiska och psykiska hälsa.
  • Var närvarande och uppmärksam. Se till att du har och tar dig tid för dina anställda och våga ta snacket om du märker att någon inte mår bra. Om du lär dig att känna igen tecken på stress kan du också ställa rätt frågor till dina anställda.
  • Sätt upp tydliga mål och gränser. Fördela arbetsuppgifterna så att ingen har för mycket. Skapa en bra balans mellan arbete och fritid genom att sätta upp en policy för tillgänglighet utanför arbetstid.
  • Gör en behovsanalys. Vilka behov finns på arbetsplatsen? Om ni inte kan möta de anställdas behov internt kan du som arbetsgivare köpa in extern hjälp, till exempel i form av stödsamtal. Du som chef kan få stöd i arbetsmiljöarbetet, medan andra tjänster är till för att hjälpa de anställda.
  • Berätta om hjälpmedel och förmåner. Oavsett vilka hjälpmedel och försäkringar som finns på arbetsplatsen är det först om de anställda vet om och använder dem som de kan göra skillnad. Verktygen i sig bidrar inte till en friskare arbetsplats.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Stress Jobb