Oroar du dig i flera veckor innan du ska hålla en muntlig presentation? Du är inte ensam. Talängslan är vanligare än vad många tror. Men det finns hjälp att få.

Gustav Gräll
En vanlig föreställning är att rädsla att tala inför folk är kopplat till en allmän blygsel, men så behöver det inte alls vara, enligt Lisa Bernhard, psykolog på Studenthälsan vid Stockholms universitet.

I de allra flesta utbildningar finns ett inslag av muntlig presentation. För många studenter innebär det här ett visst obehag. Men för andra får det mer allvarliga konsekvenser. 

–   De allra flesta männi­skor, även vana talare, får ett stresspåslag. Men om man väljer bort utbildningar, eller undviker att slutföra sin utbildning på grund av rädslan, så blir det ett pro­blem, säger Lisa Bernhard, psykolog på Studenthälsan vid Stockholms universitet.  

 Men det finns hjälp att få. Till Studenthälsans ”Våga tala”-kurs kommer de som behöver mer hjälp än bara träning. Gruppträning och utbyte av erfarenheter med andra i samma situation kompletteras här med enskilda psykologsamtal. 

  Obehaget av att tala inför folk grundar sig ofta i rädslan att göra bort sig, att göra fel och inte leva upp till förväntningar – andras eller egna. Att hjärtat rusar är ett sätt för kroppen att förbereda sig på flykt. 

 Men med successiv träning kan man få bukt med stresspåslaget.

 –   Om man kommer över den här tröskeln är det inte alls ovanligt att man så småningom börjar tycka att det är roligt. Men hur lång tid det tar att komma dit är väldigt olika.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset