De mörka molnen över svensk ekonomi tätnar. Företagen är mer pessimistiska än på länge, arbetslösheten väntas stiga och hushållen stramar åt sin konsumtion.

Molnen tornar upp sig över svensk ekonomi.

– Det är i många avseenden det sämsta läge vi haft sedan 1995, näst efter Lehmankrisen. Det är riktigt illa, säger Pär Magnusson, chefsanalytiker på Royal Bank of Scotland i Stockholm.

Efterfrågan i det krisande Europa sjunker, vilket i kombination med en stark krona drabbar svensk export hårt. Svenskt inköpschefsindex, som tar temperaturen på företagens förväntningar om orderingång och produktion, sjönk i september till 44,7, den lägsta nivån sedan september 2009.

Riksbankens företagsundersökning, som presenterades i går, visar att särskilt företagen inom tillverkningsindustrin och byggbranschen är pessimistiska. Flera av de tillfrågade byggföretagen uppger att de planerar nedskärningar inom den närmaste tiden, eftersom de anser att personalstyrkan är för stor i förhållande till efterfrågan och produktionen.

 Hur allvarligt är läget?

Pär Magnusson,  chefsanalytiker, Royal Bank of Scotland: ”Det är i många avseenden det sämsta läge vi haft sedan 1995, näst efter Lehman-
krisen. Det är riktigt illa. Och då har ändå den värsta ’krisrisken’ inte ens materialiserats – nämligen ifall eurozonen skulle spåra ur på ett mer okontrollerat sätt.” 

Annika Winsth,  chefsekonom, Nordea: ”Det är lågkonjunktur. Svensk industri påverkas av det som händer globalt, det är snarare så att vi stått emot överraskande länge. När industrin nu ser vikande produktion och orderingång så kommer det också
att synas på arbetsmark-
naden.” 

Robert Bergqvist,  chefsekonom, SEB: ”Vi är i ett läge där tillväxten helt har stannat av, och det är allvarligt. Den kommer att ta fart igen, men vi ser inget jättelyft den närmaste tiden. Kraften i lågkonjunkturen finns utanför Sveriges gränser: problem i Europa, osäkerhet i Kina, frågetecken i USA.”

När kommer krisen på allvar?

Pär Magnusson: ”Hushållen har redan dragit ner på sin konsumtion, eller slutat att öka den. Det är en tidsfråga innan arbetslösheten börjar öka. Under första halvan av nästa år kommer vi nog att se arbetslösheten
ticka upp mer
påtagligt.”

Annika Winsth: ”Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att stiga under hösten till drygt 8 procent nästa år. Det är en katastrof för dem som hamnar där, men de flesta kommer ändå att ha ett jobb och en inkomst.”

Robert Bergqvist: ”Vi hoppas att vi står på botten här och nu, och att det lyfter något för industrin nästa år. Konsekvenserna för hushållen kommer med viss fördröjning. Vi räknar med att arbetslösheten stiger med en halv procentenhet nästa år, och sjunker sedan.”

Hur ska hushållen hantera smällen?

Pär Magnusson: ”Man bör ha sett till att inte ha för hög skuldsättning, även om det kan vara lite
sent påkommet. Och man bör se till att inte ha för små marginaler.”

Annika Winsth: ”De som är oroliga att mista jobbet behöver se om sitt hus och rusta för en tuffare tid. Man kan se över skulder och bolån, och kanske försöka spara ihop till en liten buffert.”

Robert Bergqvist: ”Kanske göra ett ’stresstest’ av hushållets ekonomi. Vilka blir konsekvenserna om en i hushållet blir av med jobbet? Är marginalerna små kan man försöka reducera risker, som att se över sina lån.”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset