Terrorattacker, militärkupp och president Erdogans utrensningar. Läget i Turkiet är minst sagt ostadigt. För Metro berättar experterna om vad som egentligen pågår i svenskarnas turistparadis.

Privat

Halil Karaveli.

Stockholms universitet

Paul Levin.

Oroligheterna i Turkiet avlöser varandra. Just nu pågår stora utrensningar av gulenisterna som presidenten Recep Tayyip Erdogan misstänker stod bakom den misslyckade militärkuppen i mitten av juli. Gulenisterna är anhängare till Erdogans tidigare allierade men numera ärkefiende Fethullah Gülen, en libreal muslimsk opinionsbildare som 1999 gick i exil i USA.

Flera nyhetsbyråer, tv- och radiokanaler och dagstidningar har stängts ner i Turkiet på order av regeringen, och den turkiska regeringen har gripit, stängt av eller utreder över 60 000 personer efter kuppförsöket enligt nyhetsbyrån Reuters. Bland dem finns poliser, soldater, domare, lärare, tjänstemän och journalister.

– Det är väldigt dramatiska skeenden nu och en blandning av någon slags extas nästan bland vissa grupper och en djup rädsla bland andra grupper, säger Paul Levin, föreståndare på institutet för Turkietstudier på Stockholms universitet.

LÄS MER: "Undantagstillstånd har trätt i kraft i Turkiet – det här innebär det"

Han förklarar det som händer i Turkiet just nu som ett led i att få bort gulenisterna.

– Erdogan anklagar Gülenrörelsen för militärkuppen och vill få bort dem i hela statsapparaten, universitetsväsendet och mediesfären. Regimen passar på att göra svepande utrensningar och stänger i princip allt som sägs ha en koppling till Gülen. Det finns också många som hamnat i kläm i de extremt omfattande utrensningarna. Det är omöjligt att tänka sig att över 50 000 människor på ett eller annat sätt ska ha varit inblandade i det här.

Långt innan kuppen har många statsvetare och Turkiet-experter sagt att landet befinner sig i gränslandet mellan demokrati och en auktoritär stat, säger Paul Levin.

– Man har visserligen ett flerpartisystem och man har val, och oppostionsmedier finns. Samtidigt finns det allvarliga brister. Som till exempel att presidenten agerar på ett sätt som egentligen står utanför hans formella maktbefogenheter. Man har också gått väldigt hårt åt kritiska medier och situationen har varit väldigt svår för dem. Det finns många i forskningsvärlden som känner sig manade att utöva självcensur. Rättsväsendet har urholkats genom allt fler polariserande tillsättningar.

Han säger att det paradoxala i det hela är att man i Turkiet har svårt att förstå bilden som ges just nu av Turkiet i utlandet.

– Det finns trots allt en stor uppslutning bakom regeringen och Erdogan. Många svensk-turkar är också besvikna på den svenska rapporteringen eftersom de inte kan identifiera sig med den.

Halil Karaveli är verksam vid institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik som Turkietkännare och beskriver läget i Turkiet som extremt labilt och instabilt.

– Kuppförsöket slogs visserligen ned, men den turkiska staten har i stort sett kollapsat som ett resultat. Nu försöker regimen försäkra sig om att de inte ska bli utsatta för fler kupper och utrensningarna är ett försök att bryta ner Güllenrörelsen och dess makt.

LÄS MER: "265 döda – det här vet vi om kuppförsöket i Turkiet"

Han säger att Güllenrörelsen verkar i det fördolda.

– Deras officiella fasad är att de är snälla människor som står för utbildning och dialog mellan religioner och så vidare. Det är så de marknadsför sig själva, inte minst i västvärlden. Sedan finns det den andra, mörka, sidan av rörelsen som handlar om makt. De verkar bakom kulisserna och försöker skaffa sig makt över staten. De har vid många tillfällen visat en enorm hänsynslöshet när de försöker skaffa makt.

Halil Karaveli menar att Erdogan agerar utifrån desperation och att presidenten inte kan lita på någon längre. Han tror att mycket mer problem är att vänta i Turkiet.

– Erdogan var en gång omtyckt i EU, men det är han inte längre. I väst ser man Erdogan som den ende skyldige, men det är han inte. Det är Erdogan och gulenisterna tillsammans som är skyldiga till vad som har hänt i Turkiet. Han och Fetullah Gülen var allierade först men började slåss sinsemellan och har totalt förstört den turkiska staten med sin maktkamp.

Fetullah Güllen har själv, trots anklagelserna, fördömt kuppförsöket och nekar till all inblandning.

Turismen i Turkiet har sjunkit dramatiskt efter den senaste tidens händelser och terrordåd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset