Mannen fälldes i Göta hovrätt.
Mannen fälldes i Göta hovrätt.

Var går gränsen för vad man får göra i sitt hem? Göta hovrätt gick nyligen till botten med frågan i samband med att man dömde en man från Huskvarna som erkänt att han vid upprepade tillfällen hade onanerat så att grannarna kunde se.

”Hovrätten anser å ena sidan att X i sitt hem har rätt och möjlighet till de sexuella aktiviteter som han önskar, så länge dessa inte kommer i konflikt med andras skyddade intressen. Inte heller innebär varje sexuell aktivitet i den egna bostaden, vilken skulle kunna iakttas utifrån genom ett fönster och som iakttagaren skulle kunna finna obehaglig att se, ett brottsligt sexuellt ofredande.

Å andra sidan måste sexuella aktiviteter, där den egna bostaden används som scen i det offentliga rummet, kunna bedömas som sexuellt ofredande.

X valde att kvällstid och i full belysning onanera inför öppen ridå. Han var då, enligt hovrättens mening, likgiltig inför effekterna av sitt handlande. Hans egen uppgift, att han vid tillfället kan ha glömt att dra för gardinerna, påverkar inte denna bedömning.”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset