Är det högt i tak på den arbetsplats? Vågar de anställda visa sina känslor – både positiva och negativa? Ja, då kanske det beror på att väggarna är röda! En undersökning som Konica Mimolta står bakom visar att färgen på kontoret påverkar oss mer än vi kanske tror.

I undersökningen, som genomförts av psykologen Pearn Kandol, deltog 20 kontorsanställda som svarat på frågor om hur färger påverkar dem. Varje vecka under sex veckor ändrades färgen på deras kontor. Sex färger undersöktes: svart, grått, rött, gult och grönt.

Rött var den färg som hade störst inverkan på de anställdas relationer och känslor. 65 procent upplevde relationerna på arbetsplatsen som mer positiva och 58 procent att de fick mer motivation av sina kollegor när arbetsplatsen var röd. Det tyder på att röd är en bra färg om de anställda ska  arbeta i grupp.

Den blå färgen var däremot den som gav mest negativa effekter. Hela 64 procent var missnöjda med balansen mellan arbete och fritid, 51 procent med lön och förmåner och 40 procent med anställningsskyddet på det blå kontoret.

För att skapa en kreativ miljö med pigga medarbetare verkar gul vara den rätta färgen. Det psykologiska välbefinnandet hos medarbetare med gul omgivning visade sig vara 72 procent mer positiv medan 85 procent rapporterade att de kände sig mer energiska och fokuserade.

Svart lockade enligt undersökning fram det traditionellt ”manliga” egenskaper som starkare ekonomisk drivkraft och upplevelsen av att vara mer ”macho”. Däremot kände sig en majoritet – 52 procent – mindre produktiva i en grå miljö.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset