Mare Orientale (Östra havet) är en 930 kilometer stor krater på månens västra sida. De olika färgerna representerar olika gravitationsfält, det vill säga densiteten under markytan. Röda färger representerar högre densitet, medan blått visar områden med lägre densitet. Bilden är tagen av Nasas rymdfarkost Gravitiy Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) från cirka två kilometers höjd.
Mare Orientale (Östra havet) är en 930 kilometer stor krater på månens västra sida. De olika färgerna representerar olika gravitationsfält, det vill säga densiteten under markytan. Röda färger representerar högre densitet, medan blått visar områden med lägre densitet. Bilden är tagen av Nasas rymdfarkost Gravitiy Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) från cirka två kilometers höjd.

Med hjälp av underjordiska kartor kan forskarna räkna ut hur månens kratrar en gång bildades. Det visar sig att kollisionerna går att jämföra med en sten som släpps ner i vatten.

Det är i tidskriften Science som forskarna redovisar en kartläggning av Mare Orientale (Östra havet), som är en 930 kilometer stor krater på månens västra sida. Nasas rymdfarkost GRAIL flög på bara två kilometers höjd, vilket gjorde det möjligt att upptäcka ytterst små förändringar i kraterns gravitationsfält som i sin tur beror på densiteten under markytan.

Det visar sig att det, till en början, bara bildades en hälften så stor krater. Men redan inom en timme efter kollisionen föll de höga kraterväggarna inåt. Samtidigt reste sig en 140 kilometer hög pelare av månens heta inre i mitten, ungefär som när en sten släpps i vatten och vattnet "fjädrar tillbaka". Pelaren kollapsade dock snart av sin egen tyngd, varpå de yttre kraterringarna – som är de enda ringar som är synliga i dag – bildades. Den stora smällen tros ha inträffat för en sådär 3,8 miljarder år sedan.

Även jorden har ett våldsamt förflutet. I början av året började forskarna kartlägga den så kallade Chicxulub-kratern utanför Yucatánhalvön i Mexiko. Denna krater är "bara" 180 kilometer i diameter. Men kollisionen var tillräckligt kraftig för att utplåna allt större liv, inklusive dinosaurierna, på jorden när kratern bildades för 66 miljoner år sedan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset