Färre åker kollektivt efter SLs prishöjning
Färre åker kollektivt efter SLs prishöjning

Höjda biljettpriser har gett färre resenärer. Nu är det för dyrt att åka kollektivt, tycker stockholmarna.

Sedan SL höjde biljettpriserna i höstas är resorna 2,2 procent färre än de hade varit med tidigare prisbild. Det skriver Svenska Dagbladet i dag.

SL:s statistik över biljettförsäljning visar att det är för periodkorten som tappet är störst. 47 000 färre kort har sålts sedan priset ändrades.

Resandet har ökat, men inte i takt med befolkningen.– Prisökningar leder till intäktsökningar men minskar resandet, det är ofrånkomligt, säger Göran Tegnér, trafikanalytiker vid analys- och teknikföretaget WSP, till Svenska Dagbladet.

Månadskortet kostar hos SL i dag 790 kronor, det höjdes den 1 september förra året med hundra kronor. Enligt siffror från SL har intäkterna ökat med 690 miljoner kronor under denna period.
– Det finns ett mål, både nationellt och inom SL, att dubbla kollektivresorna. Men att höja taxan har en helt motsatt effekt. SL står inför gigantiska investeringar, man måste hitta andra finansieringslösningar, säger Mikael Sundström, ordförande i intresseorganisationen Kollektivtrafikant Stockholm, till Svd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset