Andelen spädbarnsföräldrar som röker fortsätter att minska, men de regionala skillnaderna är stora. I Blekinge är det mer än tre gånger så vanligt att en spädbarnsmamma röker, jämfört med i Västerbotten.

Allt färre spädbarn utsätts för tobaksrök i sin hemmiljö. Det visar statistik från Socialstyrelsen som varje år sammanställer uppgifter från landets barnavårdscentraler (BVC) där föräldrarna uppger om det finns rökande personer i hemmet när barnen är fyra veckor respektive åtta månader gamla.

Den senaste statistiken visar att 11 procent av alla åtta månader gamla spädbarn levde i en familj där någon rökte år 2014. För 15 år sedan, år 1999, var motsvarande andel 19 procent. När det gäller yngre barn, som är upp till fyra veckor gamla, var andelen rökare i barnets omedelbara närhet ännu lägre.

– Det är en fin utveckling, tycker jag. Minskningen var som allra störst fram till 2005. Därefter har den tunnats ut något, men nedgången är tydlig, säger Ellen Lundqvist, utredare på Socialstyrelsen.

Stora skillnader

Men trots att den nedåtgående trenden fortsätter är de regionala skillnaderna stora. I både Blekinge och Södermanland är det betydligt vanligare att föräldrarna röker, jämfört med exempelvis Västerbotten, som ligger lägst.

I Blekinge röker 7,4 procent av mammorna när barnet är åtta månader, att jämföra med 1,9 procent av mammorna i Västerbotten.

– Vi är väl medvetna om problemet och arbetar med frågan intensivt, på flera olika plan, säger Johanna Tell, barnhälsovårdssamordnare i Landstinget Blekinge.

Bland annat erbjuds alla rökande gravida och föräldrar samtal samt rökavvänjning. Om detta ändå inte lyckas försöker man prata med föräldrarna, så att barnen påverkas så lite som möjligt.

Många bekymmer

Orsaken till att just Blekinge ligger så högt, säger Johanna Tell, är rökningens tydliga koppling till socioekonomiska faktorer, som utbildning och arbetslöshet.

– Alla vill vara världens bästa föräldrar, men alla klarar inte av att sluta röka. Det finns också familjer där rökning bara är ett bekymmer bland många och där rökningen kanske inte är det största problemet. Så det gäller att närma sig problemet på ett respektfullt sätt och hitta en så bra lösning som möjligt, säger hon.

ERIK MÅRTENSSON / TT
Andelen spädbarnsföräldrar som röker minskar. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset