Är det okej att fota ditt barns luciatåg?
Är det okej att fota ditt barns luciatåg?

Så här i luciatider är det många förskolor och skolor runt om i landet som bjuder in anhöriga för att delta i firandet. Men får man som anhörig fotografera sitt eller andras barn i luciatåget? Vad säger den nya GDPR-lagen om fotografering i landets skolor?

Allt fler förskolor har skärpt reglerna kring fotografering vid luciafirandet. Har förskolan eller skolan lokala regler som förbjuder fotografering så är det de som gäller.

I andra fall uppmanar skolor föräldrar att bara ta bild på sitt eget barn eller att man frågar andra föräldrar om lov att publicera bilder på deras barn på nätet.

Datainspektionen ansvarar för frågan.

– Om man fotograferar sina barn för privat bruk, alltså för att ha i sitt fotoalbum eller ha privat hemma på sin dator, så gäller inte dataskyddsförordningen GDPR. Men om de skulle sprida det till en större krets som genom publicering på nätet så gäller GDPR, alltså dataskyddsförordningen, säger Ranja Bunni, jurist på Datainspektionen.

LÄS MER: Kriget om julen har börjat i de svenska kommentarsfälten

”Gäller att skydda integriteten”

Att publicera bilder på nätet innebär att man behöver göra en intresseavvägning. Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har.

– Bestämmer jag att publicera bilder med andras barn så måste jag göra en intresseavvägning mellan mitt intresse att sprida bilderna mot barnets intresse av att inte bli exponerad. Är det så att en förälder säger nej eller man känner till att de inte vill så väger det tungt i den bedömningen. Är det ett barn med skyddad identitet ska jag inte sprida bilderna och får man ett nej så bör man inte lägga ut, säger Ranja Bunni.

– Det handlar om att följa reglerna som gäller för att skydda integriteten. Det är ett ansvar som föräldrarna får ta om de vill sprida bilderna. Förskolan är ansvarig för de bilder som förskolan tar på barnen.

Här finns informationen på Datainspektionens hemsida.

Så säger Datainspektionen

De flesta regler för fotografering inom skolans värld faller in i de nya GDPR-bestämmelserna.

Om du tar bilder för att använda i ditt privata album så går det bra. Då gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen GDPR. Men om du ska sprida bilderna till flera, till exempel genom att lägga upp dem på internet, i sociala medier som Facebook eller på andra sätt så måste du följa GDPR.

Du behöver göra en avvägning mellan ditt intresse av att sprida bilderna och barnens intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror både på bilden, hur den sprids, i vilket sammanhang och om det finns något särskilt som rör barnet, exempelvis att barnet har skyddad identitet.

Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i GDPR eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har. Det är därför är viktigt att respektera om skolan har några regler kring fotografering.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Lucia