Vid ett så kallat PSA-test tas ett blodprov. Sedan mäts halten av proteinet prostataspecifikt antigen (PSA).
Vid ett så kallat PSA-test tas ett blodprov. Sedan mäts halten av proteinet prostataspecifikt antigen (PSA).

Att övervaka nyligen upptäckt prostatacancer är lika effektivt som kirurgi eller strålbehandling, sett till hur många som dött av sjukdomen tio år senare.– Resultaten är mycket intressanta, säger professor Jan-Erik Damber.

Vid prostatacancer finns olika behandlingsalternativ. Ett är att följa patienten kontinuerligt och bara sätta in behandling om tumören visar tecken på att växa (aktiv monitorering).

Nu visar en brittisk undersökning att detta alternativ är minst lika bra som kirurgi eller strålning vid lokaliserad och PSA-upptäckt prostatacancer, skriver Dagens Medicin.

I den aktuella studien, som presenteras i New England Journal of Medicine, lottades 1 643 patienter till ett av de tre behandlingsalternativen. Patienterna följdes i tio år och då hade runt en procent dött av sjukdomen, oavsett behandlingsmetod.

– Det är första gången man gjort en behandlingsstudie med högt bevisvärde vid det här tidiga stadiet av prostatacancer. Resultaten ger stöd för den numera utbredda användningen av aktiv monitorering i Sverige, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, till tidningen.

I den aktuella studien fick de som blev opererade mest problem med sexualfunktionen och urinkontinens, jämfört med de andra grupperna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset